Nieuw klimaatplan: overheid investeert 35 miljard in spoorverkeer in tien jaar tijd

Bron © BELGA

Foto: DVH

De federale overheid gaat op tien jaar tijd ongeveer 35 miljard euro investeren in het spoorverkeer. Dat is één van de maatregelen uit het federale luik van het nationaal energie- en klimaatplan voor de periode 2021-2030, dat de ministerraad vrijdag goedkeurde. Ons land moet tegen eind dit jaar zo’n plan indienen bij de Europese Commmissie. Ook de gewesten moeten een luik van dat plan uitwerken.

Het nieuwe nationaal energie- en klimaatplan moet ons land toelaten om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35% te doen dalen en moet mee zorgen voor de Europese doelstelling om tegen 2030 om het aandeel hernieuwbare energie op te trekken tot minstens 32%.

Volgens minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) telt het plan negen grote assen. De eerste is een versterking van het spoorverkeer, zowel voor goederen als personen. Marghem spreekt van 35 miljard euro investeringen tussen 2021-2030.

Nuluitstoot

Het plan spreekt ook van een vergroening van het wagenpark van de federale overheid (met een nuluitstoot tegen 2030), het promoten van elektrische wagens (met laadpunten op de federale parkings en bij de NMBS). Samen met de gewesten zou in 2021 een plan uitgewerkt worden om de gebouwenfiscaliteit te vegroenen. De gebouwen van de federale overheid zelf zouden voor de helft energieneutraal moeten worden. Er zou ook een plan komen om de subsidies voor fossiele brandstoffen tegen 2030 geleidelijk te laten verdwijnen.

“Dit plan zal het mogelijk maken dat we onze Europese engagementen nakomen en dat we de continuïteit van de energietransitie verzekeren aan een prijs die voor de verbruiker doenbaar is. Alleen al de maatregelen rond de NMBS zullen het mogelijk maken om de jaarlijkse CO2-uitstoot met bijna 6 miljoen ton te verlagen in 2030”, zegt Marghem.

AANGERADEN
Meest recent