Meerderheid Vlamingen wil twee kinderen

Bron © BELGA

Foto: Shutterstock

Een meerderheid van de Vlamingen tussen 18 en 50 jaar ziet een gezin met twee kinderen nog steeds als het gewenste gezinsmodel. Dat is al drie decennia het geval. Het gerealiseerde kindertal ligt wel steeds iets lager dan het gewenste kindertal, aldus het rapport “Kinderwens in Vlaanderen” dinsdag van Statistiek Vlaanderen.

De studie toont dat een gezin met twee kinderen voor veel Vlamingen het ideale en het gewenste gezinsmodel is en blijft. Anno 2018 was dit de gezinswens van 57 procent van de mannen en van 55 procent van de vrouwen tussen 18 en 50 jaar. Een kwart van de mannen en vrouwen wil een gezin met drie of meer kinderen, 10 procent van de mannen en 12 procent van de vrouwen wil graag één kind, en 7 procent van de vrouwen en 8 procent van de mannen wenst bewust kinderloos te blijven.

Het gewenste kindertal ligt wel iets hoger dan het gerealiseerde kindertal. Van de huidige generaties 20- tot 40-jarige mannen en vrouwen mag verwacht worden dat zij gemiddeld 1,9 kinderen zullen realiseren. Het gaat om de som van het al gerealiseerd aantal kinderen en het nog gepland aantal kinderen.

Door de tijd traden lichte verschuivingen op in het sociaal profiel van het gewenste aantal kinderen. Een data-analyse toont aan dat opleidingsniveau geen rol meer speelt bij vrouwen. Begin jaren 1990 wensten hoogopgeleide vrouwen nog wel meer kinderen dan hun laagopgeleide seksegenoten. Bij mannen speelt opleiding wel nog steeds een rol: hoogopgeleide mannen wensen meer kinderen dan laagopgeleide mannen. Meer financiële ruimte laat hen allicht toe meer kinderen te verwelkomen. Bij vrouwen wordt wel een effect van herkomst vastgesteld. Vrouwen met een buitenlandse herkomst wensen en verwachten meer kinderen dan vrouwen van Belgische herkomst.

Tot slot blijkt dat nog steeds een belangrijke rol is weggelegd voor de partnerdynamiek binnen een relatie: wanneer de partner minder kinderen wenst, heeft dit een remmend effect op de eigen kinderwens.

Door jvh
Meest recent