Luchtverkeersleider Skeyes veroordeeld voor leeftijdsdiscriminatie

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: Erwin Ceuppens

De Brusselse arbeidsrechtbank heeft luchtverkeersleider Skeyes veroordeeld voor leeftijdsdiscriminatie. Het bedrijf weigert om sollicitanten ouder dan 25 uit te nodigen op de wervingsexamens. Dat meldt Unia, dat samen met zeven afgewezen kandidaten naar de arbeidsrechtbank was gestapt, en het nieuws wordt bevestigd door de persrechter van de Brusselse arbeidsrechtbank.

De voorbije jaren had Skeyes verschillende wervingsexamens georganiseerd om kandidaat-verkeersleiders aan te werven. Eén van de criteria om te kunnen deelnemen aan die wervingsexamens was echter dat de kandidaten niet ouder mochten zijn dan 25 jaar. Een aantal afgewezen kandidaten stapte naar Unia, dat eerst probeerde te bemiddelen. Die pogingen mislukten echter.

“De luchtverkeersleider argumenteerde dat de veiligheid van het luchtruim boven België in het gedrang zou komen als het sollicitanten aannam ouder dan 25”, zegt Unia-directeur Els Keytsman. “De cognitieve prestaties van die groep zouden volgens het bedrijf niet goed genoeg meer zijn. Volgens Unia was dit gebaseerd op vooroordelen. Tijdens de onderhandelingen hebben we gevraagd om objectieve en redelijke argumenten op tafel te leggen, maar die kwamen er maar niet. Het bedrijf kon de leeftijdsbeperking niet rechtvaardigen. Omdat er volgens ons niemand boven de wet staat, trokken we naar de arbeidsrechtbank met een stakingsvordering.”

Die arbeidsrechtbank heeft op zijn beurt de argumenten van Skeyes diepgaand geanalyseerd en getoetst aan de wetgeving, zegt persrechter Bert Croimans. “De voorzitter heeft vastgesteld dat de weigering om kandidaten toe te laten op grond van hun leeftijd een directe discriminatie vormt die de antidiscriminatiewetgeving schendt. Het ging om mensen die zich in 2016 kandidaat hadden gesteld, maar ook in de jaren nadien werd het criterium gehanteerd. De rechtbank heeft nu de staking van die praktijk bevolen, op straffe van een dwangsom van 500 euro, per inbreuk en per dag. Het bedrijf moet aan de zeven (afgewezen, red.) kandidaat-luchtverkeersleiders een schadevergoeding betalen van zes maanden brutoloon.”

Skeyes: “Leeftijdsgrens niet zomaar ingevoerd”

Skeyes zal het vonnis bestuderen, maar wijst er tegelijkertijd op dat de leeftijdsgrens niet zomaar werd ingevoerd. Volgens het bedrijf is die gebaseerd op wetenschappelijke studies, die onder meer zouden aantonen dat er een verband is tussen de leeftijd en het kunnen aanleren van bepaalde competenties. Skeyes wijst er voorts op dat ook luchtverkeersleiders in andere landen met leeftijdsbeperkingen werken, zoals Duitsland, Frankrijk, Nederland en Luxemburg.

Door jvh
TOP 10 MEEST GELEZEN