Provincie investeert 2,5 miljoen euro in De Brielmeersen

Foto: Eddy Lefevre

Deinze / Nevele - In 2015 werd het recreatiedomein “De Brielmeersen” overgeheveld van de stad Deinze naar de provincie Oost-Vlaanderen. De provincie bekijkt deze overname als een prioritaire kerntaak, want “De Brielmeersen” krijgt nu een forse investering. Gedeputeerde Annemie Charlier is bevoegd voor recreatiedomeinen en liet ons meekijken in haar meerjarenplan voor “De Brielmeersen”, dat woensdag door de provincieraad werd goedgekeurd.

“De provinciedomeinen blijven de absolute blikvangers”, zegt gedeputeerde Annemie Charlier. “Met jaarlijks om en bij de twee miljoen bezoekers vervullen de provinciedomeinen een belangrijke maatschappelijke rol als laagdrempelige en betaalbare recreatie dichtbij huis. Daarom wordt er de komende jaren 2,5 miljoen euro extra geïnvesteerd in De Brielmeersen".

“Blikvanger voor de Brielmeersen is de bouw van een nieuwe cafetaria met bezoekerscentrum”, vult provincieraadslid Bart Vermaercke (N-VA) aan. “In het kader van het masterplan van de Brielmeersen zal ook het speelterrein compleet vernieuwd worden en de kinderboerderij wordt verder uitgebouwd. Het hele domein krijgt dus een volledige make over. “

Door Eddy Lefevre
AANGERADEN