“Onrustwekkend, ze denken ten onrechte dat dat niet nodig is”: jonge vrouwen laten geen uitstrijkje meer nemen ter preventie van baarmoederhalskanker

Foto: Shutterstock.com

Het aantal jonge vrouwen dat een uitstrijkje laat nemen om zich te laten screenen op baarmoederhalskanker, neemt af. “Onrustwekkend”, zegt Patrick Martens van het Centrum voor Kankeropsporing.“Ze denken ten onrechte dat dat niet meer nodig is, omdat ze gevaccineerd zijn.”

Meer dan een kwart miljoen brieven werden vorig jaar uitgestuurd naar vrouwen in Vlaanderen om een uitstrijkje te laten nemen. Ongeveer twee op de drie (63,2 procent) lieten zich via dat uitstrijkje ook effectief screenen op baarmoederhalskanker. Dat cijfer is al een paar jaar stabiel. Wat wel opvalt, is dat het percentage daalt bij twintigers. “Bij vrouwen tussen de 20 en 29 ligt het maar op 60,7 procent”, zegt Patrick Martens, de directeur van het Centrum voor Kankeropsporing. “In 2013 was het nog bijna 65 procent dat in de laatste drie jaar een uitstrijkje had laten nemen.”

Volgens experts heerst bij veel jonge vrouwen het gevoel dat zo’n uitstrijkje niet meer nodig is. “Omdat ze gevaccineerd zijn”, zegt Johan Van Wiemeersch van de Vlaamse Vereniging van Gynaecologen.

Sinds een tiental jaar bestaan vaccins tegen het zogenaamde humaan papillomavirus (PMV), het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Alle meisjes krijgen daarom tussen hun 12de en 14de het vaccin aangeboden via de schoolarts, en sinds 1 september van dit jaar geldt dat ook voor alle jongens van die leeftijd.

“Dat doet veel meisjes concluderen dat ze ervan af zijn”, zegt Van Wiemeersch. “Dat klopt niet. Het vaccin biedt geen volledige bescherming. Je kan nog altijd baarmoederhalskanker krijgen.” Dat moeten huisartsen en gynaecologen duidelijker maken aan jonge vrouwen, vindt het Centrum voor Kankeropsporing. “Ze kunnen tijdens een consultatie voor anticonceptie ter sprake brengen dat een uitstrijkje om de drie jaar noodzakelijk blijft”, zegt Martens.

“Onrustwekkend, ze denken ten onrechte dat dat niet nodig is”: jonge vrouwen laten geen uitstrijkje meer nemen ter preventie van baarmoederhalskanker
Patrick Martens van het Centrum Kankeropsporing. Foto: ISOPIX

Nooit gescreend

Er komt ook een campagne die specifiek op jonge vrouwen is gericht. Sowieso is er nog een enorme groep vrouwen die nooit bereikt wordt. Eén op de zeven vrouwen in Vlaanderen (zo’n 250.000) hebben zich sinds 2008 nooit laten screenen. Volgens de recentste cijfers sterven er nochtans zo’n driehonderd vrouwen per jaar aan kanker aan de baarmoeder of baarmoederhals.

Dat preventief screenen wel degelijk zijn nut heeft en levens redt, bewijst het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Voor het eerst sinds die screening is opgestart, zijn er minder gevorderde darmkankers vastgesteld dan in 2013, toen met het onderzoek werd begonnen. “Het is een indicatie dat we door de kanker vroeger op te sporen, meer vergevorderde kankers vermijden.”

Het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker wordt vanaf volgend jaar uitgebreid: ook 50-jarigen zullen dan uitgenodigd worden om een staal van hun stoelgang op te sturen.

Door Tom Le Bacq
Meest recent