Gentenaars mogen 6 miljoen euro verdelen: elke wijk krijgt eigen budget

De Bostorie in Drongen, een buitenklasje, is één van de ideeën die gerealiseerd konden worden dankzij het burgerbudget. Foto: fvv

Gent -

Het stadsbestuur deelt 6,25 miljoen euro uit via een burgerbegroting. Dat is vijf keer meer dan het bedrag tijdens de vorige legislatuur.

Gentse burgers mogen de komende jaren 6,25 miljoen euro spenderen via de burgerbegroting. Dat is een populaire manier om inspraak en betrokkenheid te bekomen. Nog eens 250.000 euro vloeit naar de begeleiding van kwetsbare groepen bij het proces. Dat was één van de pijnpunten van het eerste burgerbudget twee jaar geleden. “De burgerbegroting zal pas geslaagd zijn als het een burgerbegroting is van iedereen, ook van mensen die zich in kwetsbare situaties bevinden”, zegt schepen van beleidsparticipatie Astrid De Bruycker (SP.A), die haar plannen aankondigde in de bevoegde commissie van de gemeenteraad.

Nieuw is ook dat de middelen via de wijken worden verdeeld. Elke wijk krijgt een bepaald budget. Hoeveel is nog onduidelijk. Bewoners mogen samen beslissen waaraan die middelen besteed worden. “Het is niet de bedoeling om de werking van het burgerbudget zomaar over te nemen”, zegt De Bruycker. “We willen dynamieken creëren waarbij burgers, verenigingen en handelaars met elkaar in dialoog gaan over de noden in de wijk.”

Andere projecten die de betrokkenheid en gelijke kansen moeten verhogen:

  • Er komen ‘stadsdebatten’: “Zo kunnen Gentenaars mee bepalen hoe de stad er in de toekomst uitziet”, zegt De Bruycker.
  • Het middenveld krijgt 6 miljoen euro om te werken rond armoede en gelijke kansen
  • De Stad wil meer vrijwilligers. Daarom krijgt het Vrijwilligerspunt 1 miljoen euro om kandidaten en vrijwilligersorganisaties te matchen.
  • 600.000 euro per jaar vloeit naar ‘Wijk aan Zet’, het platform waarmee de Stad wijkfeesten en -activiteiten promoot. De subsidie krijgt een nieuw, eenvoudiger reglement.
  • Er wordt 10 miljoen euro vrijgemaakt om nieuwkomers, asielzoekers en vluchtelingen te integreren. Dat gebeurt door het agentschap IN-Gent vzw.
  • Er komen praktijktesten op de arbeidsmarkt om discriminatie op te sporen. De praktijktesten op de huurmarkt, gelanceerd door de vorige bestuursploeg, wierpen al hun vruchten af. Prijskaartje: 640.000 euro
Door Tuly Salumu
AANGERADEN
Meest recent