Scholen zijn bezorgd om ‘luxeverzuim’ dat zich uitspreidt over hele schooljaar

Foto: Shutterstock.com

Het luxeverzuim in het onderwijs beperkt zich niet langer tot de laatste dagen voor de vakantie. Ook op andere momenten in het schooljaar houden ouders hun kinderen weg van school om op reis te gaan. Om wat langer van het weekend te genieten, om de prijs te drukken, of om in de drukke vakantiemaanden te kunnen werken. Een school in Blankenberge stuurde een brief met richtlijnen.

“Dergelijke afwezigheid is altijd onwettig. Als dit regelmatig gebeurt, lijkt dit ons niet de juiste attitudevorming voor je kind. Het is de verantwoordelijkheid van de ouder om te zorgen dat zijn/haar kind de gemiste leerstof en inoefening achteraf inhaalt.”

Het zijn maar enkele van de kanttekeningen die een scholengroep in Blankenberge naar alle ouders heeft rondgestuurd. “Omdat we merken dat steeds meer ouders met hun kinderen op reis gaan tijdens de schooldagen”, is de redenering achter de brief.

Specifieke cijfers zijn er niet, maar bij de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) hebben ze wel weet van de problematiek. “Vroeger speelde luxeverzuim zich vooral de laatste dagen voor de schoolvakanties af, maar de manier waarop mensen op vakantie gaan, is aan het veranderen”, zegt Stefan Grielens, algemeen directeur van het Vrij CLB Netwerk. “Ze gaan veel vaker een weekendje weg en nemen er dan de maandag of de vrijdag bij. Het luxeverzuim verspreidt zich zo over het hele schooljaar. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat je kinderen daardoor schooldagen missen.”

Horeca

Aan de kust is er nog een bijkomende factor. “Mensen die daar in de horeca werken, zijn volop actief in de vakantieseizoenen. Uit scholen in die regio horen we wel vaker dat leerlingen tijdens het schooljaar even verdwijnen om op reis te gaan”, zegt Grielens. Om die reden zeggen de scholen in Blankenberge dat ze er in sommige gevallen ook begrip voor kunnen opbrengen, maar ze benadrukken wel dat er nooit toestemming kan worden gegeven.

Als leerlingen meer dan vijf halve dagen onwettig afwezig zijn, moeten de scholen het verplicht melden bij de CLB’s. Maar voor luxeverzuim worden zelden of nooit begeleidingstrajecten opgestart. “We kunnen alleen maar tegen de ouders zeggen dat het niet mag”, zegt Grielens. “Die begeleiding is er vooral voor problematisch spijbelen.”

De Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV) voerde bij het begin van de schoolvakanties al twee keer campagne om ouders aan te raden hun kinderen toch tot de laatste dag naar school te laten gaan. “Ook tijdens het schooljaar is het af te raden: er zijn voldoende feestdagen en pedagogische studiedagen om op verlengd weekend te gaan”, zegt Kim Bogaerts van de VCOV.

Door Koen Baumers en Tom Le Bacq
AANGERADEN
Meest recent