Man raakte erfenis van 230.000 euro bijna kwijt… door één fout cijfertje in bankrekeningnummer

Stockbeeld. Foto: Shutterstock

De 74-jarige Peter Teich uit het Britse Cambridge heeft niet alleen het verlies van zijn vader moeten verwerken, maar ook een zware opdoffer in de papierwinkel van de erfenis. Zijn deel van de nalatenschap - bijna 230.000 euro - kreeg hij immers niet… omdat hij zich vergist had over één nummertje van zijn bankrekening.

Zijn zus had haar deel van de erfenis al ontvangen, dus begon de Britse man zich af te vragen waar zijn 193.000 pond (ongeveer 299.000 euro) bleef. Na alles na te kijken besefte hij zijn fout: hij had een verkeerd cijfer in zijn bankrekening doorgegeven.

Vergissen is menselijk zou je denken. Maar daar dacht de ontvanger van het geld anders over. Hoewel die persoon geen enkel recht had op het bedrag, weigerde hij het geld terug te geven. Ook de bank van Teich, Barclays, wilde niet meehelpen om de vergissing te herstellen. Meer zelfs: ze probeerden de problemen weg te wuiven met een bedrag van 25 euro als goedmakertje.

Procederen

Maar dat vond Teich uiteraard niet voldoende. Dus besloot hij te procederen. Eerst betaalde hij 14.250 euro aan zijn advocaten om te achterhalen wie de ontvanger nu precies was. Maar daar bleef het niet bij. Een volgende rechtszaak kostte hem 40.400 euro, voordat de rechters beslisten dat de ontvanger de erfenis moest teruggeven.

Een stevige som, maar de rechters besloten in hun voordeel. Hij kreeg niet alleen zijn erfenis terug, ook de juridische kosten waren voor de rekening van Barclays. Plus 890 euro schadevergoeding.

Voorkomen

In het Verenigd Koninkrijk zijn er plannen om namen aan bankrekeningnummers te koppelen. Als de ingevoerde naam afwijkt van wat er bij banken bekend is, krijg je een waarschuwing voordat je geld overmaakt. De praktische uitvoering ervan is dit jaar uitgesteld tot maart 2020.

Door mrra