N-VA pleit voor nationale gedragscode

Na schandalen bij Oxfam en Caritas: N-VA wil ngo’s subsidies kunnen afnemen bij seksueel misbruik

© rr

NV-A heeft in de Kamer een wetsvoorstel ingediend om strenger op te treden tegen seksueel misbruik in de ontwikkelingssamenwerking. Onder impuls van bevoegd minister Alexander De Croo (Open VLD) kwam vorig jaar al een integriteitscharter voor ngo’s, maar dat gaat volgens N-VA niet ver genoeg. “We moeten sancties kunnen opleggen”, zegt Kamerlid Kathleen Depoorter.

Jens Vancaeneghem

Zegt de naam Roland van Hauwermeiren u nog iets? De zaak van seksueel wangedrag rond de Belg en voormalige Oxfam-topman heeft het thema van misbruik in de ontwikkelingssamenwerking vorig jaar plots op de agenda gezet. Volgens een Brits rapport dat kort daarna is verschenen, is seksueel misbruik door internationale hulpmedewerkers diepgeworteld en gebeurt het al jaren.

Verschillende landen hebben sindsdien maatregelen genomen om de praktijken een halt toe te roepen. Op initiatief van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) is ook hier een integriteitscharter gekomen, dat intussen door een groot deel van de ngo’s is ondertekend. Het charter verplicht ngo’s onder meer om een ethische code op te stellen, regelmatig controles te doen en om een vertrouwelijk advies- en meldpunt te installeren.

Toch gaat dat charter volgens N-VA niet ver genoeg. “Het is hoog tijd dat we een stapje verder gaan”, zegt Kamerlid Kathleen Depoorter. “Vorige maand hebben we opnieuw een schandaal gezien van misbruik, nu bij Caritas (de Vlaamse pater Luk D. die in de Centraal-Afrikaanse Republiek kinderen zou hebben misbruikt, nvdr.). We moeten er alles aan doen om mensen in zo’n kwetsbare positie te beschermen.”

© RR

Neutraal meldpunt

Depoorter diende een wetsvoorstel in “dat prioritair is voor onze partij”. Daarin staat dat er één nationale gedragscode moet komen voor alle organisaties die aan ontwikkelingssamenwerking doen en die geld ontvangen van de federale overheid. “Een code die ook afdwingbaar is”, zegt Depoorter. “We moeten de subsidies gedeeltelijk of volledig kunnen afnemen van organisaties waar te veel onregelmatigheden worden vastgesteld. Er moet ook een neutraal en centraal meldpunt komen waar slachtoffers hun klacht kunnen indienen zonder vrees dat ze de hulp verliezen.”

In de Kamer volgen nu hoorzittingen met De Croo en de hulporganisaties om na te gaan hoe het huidige charter wordt toegepast. Op basis daarvan zal blijken of er voldoende animo is bij de andere partijen om nieuwe wetgeving in te voeren.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten