Abonnee worden? Kies je leesformule

09/12/2019 - Unknown
camera closecorrect down eyefacebook Het Nieuwsblad nextprevquote share twitter video

DVH

Directie wil

 twee halve dagen ‘Gentse Feesten-verlof’ schrappen

 borstvoedingsverlof inkorten

 fors loon verminderen van langdurig zieken

STAKING DREIGT BIJ UZ GENT

gent

-

Stevenen we af op de eerste staking in het UZ Gent in vele jaren? De twee grote vakbonden, ACV en ACOD, hebben alvast een stakingsaanzegging ingediend omdat bij de 6.200 personeelsleden van het universitair ziekenhuis veel ongenoegen leeft over de besparingsmaatregelen die de directie oplegt.

Vooral de afschaffing van een verlofdag, de inkorting van het borstvoedingsverlof en het loonverlies bij langdurige ziekte vindt het personeel een stap te ver.

Vandaag houden vakbonden en directie overleg. Dan zal blijken of de directie van het UZ bereid is nog te sleutelen aan de maatregelen die het ziekenhuis jaarlijks 4,6 miljoen moeten helpen besparen en waarvan sommige al op 1 januari ingaan.

Zondagsregeling

“Als er geen ruimte meer is voor overleg, vrezen wij dat er voor het eerst in elf jaar een staking aan komt”, zeggen ACV en ACOD UZ Gent in koor. “Op vier personeelsvergaderingen vorige week hebben wij immers gemerkt dat de actiebereidheid van het personeel groot is.”

tijl reusen acv UZ Gent “Het is schrijnend dat een ziekenhuis dat bij pas bevallen patiënten borstvoeding promoot het borstvoedingsverlof voor eigen personeel inkort”

“Wij vinden die dreiging met een staking spijtig”, reageert Karlien Wouters namens de directie. “Als er een staking komt, bestaat de kans dat we zullen moeten overschakelen op een zondagsregeling. Enkel dringende ingrepen en behandelingen zullen dan worden uitgevoerd. Andere worden dan misschien uitgesteld.”

Vertrouwensbreuk

De vakbonden en de directie onderhandelen al maandenlang over hoe het ziekenhuis die 4,6 miljoen euro kan besparen.

“We hebben altijd constructief samengewerkt”, zegt Tijl Reusen (ACV). “We hadden samen al 2 miljoen euro gevonden. Bijvoorbeeld door catering en schoonmaakpersoneel niet langer een statuut te geven maar een contract. We hebben ook samen bekeken hoe het loon kan worden verminderd voor het personeel dat zijn ziektedagen heeft opgebruikt, maar we vonden de door de directie voorgestelde loonsvermindering van 100 naar 60 procent te drastisch.”

“Plots zijn de besprekingen stilgevallen en besliste de directie om zonder overleg twee extra maatregelen toe te voegen: de afschaffing van twee halve dagen vakantie én de inkorting van het borstvoedingsverlof met vier weken. Daardoor koos de directie eenzijdig om de volledige besparing op de kap van het personeel af te wentelen, wat echt niet kan.”

Vertrouwensbreuk

“Ik onderhandel al twintig jaar met de directie maar zo’n communicatiestop was ongezien”, zegt Yves Derycke (ACOD). “Dit was echt een vertrouwensbreuk.”

Toch trok de directie ondanks een niet-akkoord met de vakbonden naar haar bestuurscomité, dat prompt groen licht gaf aan de plannen. “Wij hadden nog een resem voorstellen om geld te besparen buiten het personeel om”, zegt Tijl Reusen. “Bijvoorbeeld door minder medicijnen weg te gooien en activiteiten en feestjes voor het personeel te beperken.”

“Die voorstellen brengen onvoldoende op of zijn al ingevoerd”, aldus de directie. “Bovendien slepen de onderhandelingen al negen maanden aan. Het is tijd om knopen door te hakken.”

Toch is de directie geschrokken van de felle reactie van het personeel en zet ze de deur op een kier voor nieuw overleg. “Zowel de uitvoering van de maatregelen over het borstvoedingsverlof en het loonverlies bij langdurige ziekte zijn bespreekbaar. Maar hoe dan ook moet het beoogde besparingsgedrag worden gehaald.”

AANGERADEN