Gatz wil elke 18-jarige Brusselaar drietalig maken

© BELGA

Alle Brusselse jongeren moeten op hun 18 jaar minstens Nederlands, Frans en Engels beheersen. Dat ambitieuze streefdoel staat in de oriëntatienota 2019-2024 van Brussels minister van Meertaligheid Sven Gatz (Open VLD), die hij maandagnamiddag in het Brussels Parlement voorstelt. Hij wil het Brussels Gewest internationaal op de kaart zetten als meertalige regio.

Begin dit jaar telde het Brussels Gewest zo’n 1,2 miljoen inwoners, 180 nationaliteiten en meer dan 100 gesproken talen. Daarmee is Brussel na Dubai de meest kosmopolitische regio van de wereld. “Om die kosmopolitische grootstad beter te laten functioneren, om de sociale cohesie tussen de bewoners te stimuleren en om hen sterker te maken op de arbeidsmarkt, heeft de Brusselse regering van meertaligheid een beleidsprioriteit gemaakt”, aldus minister Gatz.

Het draagvlak voor twee- en meertaligheid in Brussel groeit, zo blijkt uit onderzoek. Een meerderheid van de Brusselaars steunt één of andere vorm van meertalig onderwijs en vindt talenkennis essentieel voor het vinden van een job. Voor 70 procent van de Brusselaars is meertaligheid een essentieel onderdeel van de Brusselse identiteit. Volgens de laatste Taalbarometer (2018) is 90 procent van de Brusselaars voorstander van tweetalig lager onderwijs.

“De voordelen van meertaligheid zijn legio. Naast een job op de arbeidsmarkt, bevordert meertaligheid ook de samenhang tussen Brusselaars onderling. In hun superdiverse en meertalige stad, maar ook daarbuiten, is het spreken van meerdere talen belangrijk voor een gedeeld burgerschap, waarin iedereen zich verstaanbaar kan maken en elkaar kan begrijpen. Meertaligheid maakt deel uit van de Brusselse identiteit en zal dat in de toekomst nog meer doen”, voorspelt Sven Gatz.

Hoe gaat hij dat aanpakken?

Minister Gatz hanteert een inclusieve en functionele kijk op individuele meertaligheid. Wie regelmatig met meerdere talen in aanmerking komt en minstens een eenvoudige conversatie in die talen kan voeren, wordt als meertalig beschouwd. Daarbij wordt vertrokken van de twee officiële talen van Brussel, Nederlands en Frans, aangevuld met Engels als economische en culturele wereldtaal. Daarnaast erkent de Brusselse regering uitdrukkelijk het belang en de meerwaarde van de talrijke thuistalen die het gewest rijk is.

Gatz wil eerst alle bestaande initiatieven en projecten rond meertaligheid in kaart brengen. Op basis daarvan komt er een Raad voor Meertaligheid met alle relevante partners – academici, experts, scholen,... – om een duidelijk plan van aanpak op te stellen. In deze context wil hij bekijken hoe de expertise in het kader van bestaande concepten zoals immersie-onderwijs, het Content and Language Integrated Learning (CLIL) en Stimulerend Meertalig Onderwijs Brussel (STIMOB) uitgewisseld en desnoods versterkt kan worden.

Voorts blijft de minister inzetten op de bevordering van tweetaligheid in het lerarenkorps, gaat hij bekijken hoe de bestaande tweetalige lerarenopleiding verder uitgebouwd kan worden en wil hij de uitwisseling tussen leerkrachten uit de Vlaamse en Franse Gemeenschap stimuleren.

Omdat talenkennis de kansen op de arbeidsmarkt vergroot, is er volgens minister Gatz nood aan meer taalondersteuning voor de Brusselse bedrijven en organisaties. “Brussel heeft dus bij uitstek nood aan continu maatwerk op het vlak van taalbeleid”, luidt het in de beleidsnota. Daarnaast wil de regering een Talenpunt oprichten dat het aanbod aan taalopleidingen gericht naar werkzoekenden uitbouwt en versterkt.

Gatz wil ook onderzoeken of het zinvol is om een meertaligheidslabel te voorzien voor bedrijven en organisaties die de taalkennis van hun personeel stimuleren. De Brusselse regering en de Raad voor Meertaligheid zullen ook een leidraad opstellen om meertaligheid te stimuleren bij middenveldorganisaties.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten