Waarom wil UZ Gent besparen?

Foto: dvh

Gent -

De vakbonden van UZ Gent en de directie zitten vanochtend samen over de sociale onvrede die is ontstaan over de nieuwe besparingsplannen van het ziekenhuis. Zowel de vakbonden als de directie vrezen dat een nieuwe federale regering zal snijden in de budgetten voor ziekenhuizen. Maar over de reden voor de concrete besparing van 4,6 miljoen per jaar lopen de meningen uiteen.

Lees hier meer over de sociale onrust in het UZ Gent.

“Het ziekenhuis wil geld vrijmaken voor een nieuwbouw die het verouderde K12 gebouw moet vervangen”, klinkt het bij ACV en ACOD.

“Neen”, zegt Karlien Wouters van UZ Gent “De besparing is nodig als compensatie voor de collectieve loonsopslag die ons is opgedrongen. We moeten besparen om het ziekenhuis gezond te houden en ontslagen te vermijden.”

“Het UZ heeft vorig jaar 13 à 14 miljoen euro winst gemaakt op een omzet van 600 miljoen”, zegt Tijl Reusen (ACV). “Al betekent dit niet dat die winst zomaar kan ingezet worden voor nieuwe investeringen.”

Meer verlof dan andere ziekenhuizen

Volgens de directie tilt het personeel niet zo zwaar aan de schrapping van twee halve dagen zogenaamd “Gentse Feestenverlof”. “Het is gestart als een gunst”, aldus Karlien Wouters. “Bij oudere werknemers loopt het aantal verlofdagen op tot 60 dagen.”

“Het klopt dat wie bij UZ Gent werkt bepaalde voordelen geniet ten opzichte van werknemers in een privéziekenhuis, zoals meer verlof”, zegt Tijl Reusen. “Ze hebben bijvoorbeeld een ambtenarenstatuut. Maar het ziekenhuis moet die troeven ook behouden om in deze moeilijke tijden aantrekkelijk te blijven voor nieuwe kandidaten.”

“De inkorting van het borstvoedingsverlof met 4 weken stuit in ieder geval op veel reactie. Is het overigens niet schrijnend dat een ziekenhuis dat borstvoeding promoot bij zijn pas bevallen patiënten voor het eigen personeel het borstvoedingsverlof inkrimpt?”

Door gn
AANGERADEN