Stad Brussel pompt 300.000 euro extra in culturele sector: “Duidelijk signaal”

Bron © BELGA

Foto: Photo News

De stad Brussel investeert 300.000 euro extra in de culturele sector via de nieuwe projectoproep Kangouroe BXL en een verhoging van het budget voor de overeenkomst met de kleinere cultuurhuizen. De investering werd dinsdag aangekondigd door Brussels burgemeester Philippe Close (PS), Brussels schepen van Cultuur Delphine Houba (PS) en Brussels schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden Ans Persoons (One.Brussels).

De nieuwe projectoproep Kangouroe BXL omvat een totale investering van 200.000 euro en loopt van 16 december tot 20 februari 2020. Deze richt zich specifiek op cultuurprojecten van jonge kunstenaars met een meertalig en typisch Brussels karakter. De projecten maken kans op een subsidie tot 25.000 euro en moeten zo helpen om de weggevallen Vlaamse projectsubsidies op te vangen.

Van een compensatie wil de Brusselse burgervader en zijn schepenen evenwel niet spreken. “We willen de startende projecten als een moeder in de buik nemen, en ze figuurlijk een sprong laten maken naar de doorbraak. Het is een duidelijk signaal dat de stad Brussel cultuur en creatie belangrijk vindt en dit ziet als een motor van persoonlijke ontwikkeling en sociale cohesie”, zegt burgemeester Close.

Cultuurhuizen

Een andere bijkomende investering is de verhoging van de convenant met de kleinere cultuurhuizen zoals Beursschouwburg, Globe Aroma, Circus Zonder Handen of Bronks Brussel van 300.000 naar 400.000 euro. De jaarlijkse investering van 1 miljoen euro in de KVS blijft behouden. Daarnaast krijgt de KVS ook nog investeringssubsidies die elk jaar verschillen, afhankelijk van de werken die worden uitgevoerd.

De Brusselse burgemeester en zijn schepenen benadrukken dat ze cultuur hoog in het vaandel dragen. Zo gaat 7 tot 8 procent van de begroting van Brussel-stad naar de culturele sector. Na de aankondiging van de Vlaamse besparingen namen ze meteen contact op met de Vlaamse cultuurhuizen op Brussels grondgebied en voelden ze de verbolgenheid.

“Grote huizen worden gestimuleerd om startende projecten onder hun vleugels te nemen. Maar diezelfde grote huizen moeten het ook met minder middelen stellen, waardoor het net moeilijker wordt om expertise en logistieke ondersteuning te bieden”, stelt schepen Persoons.

Jonge kunstenaars

Kangouroe BXL richt zich daarom specifiek op de jonge, beginnende kunstenaars, gezelschappen of artiesten die hun projectsubsidies zagen verdwijnen. Binnen de projectoproep moet en wordt hen gevraagd om samen met een “groter” cultuurhuis een project in te dienen. Het “kleintje” zit zo aan het stuur en beslist in welke buidel, zeg maar culturele instelling op het grondgebied van de stad Brussel, zij een plek en ondersteuning wil krijgen. Projecten binnen alle kunstdisciplines en binnen alle talen maken kans op deze steun. Uiteindelijk maakt het college een selectie naar het advies van de administratie en Brusselse cultuurraad.

“In de stad Brussel is cultuur inclusief en solidair. Het vertegenwoordigt de diversiteit van de 184 nationaliteiten die er wonen. We ondersteunen daarom alle kunstenaars in Brussel zonder onderscheid te maken tussen taal of communautaire identiteit”, besluit schepen Houba.

AANGERADEN
Meest recent