Aantal mannen met prostaatkankers in Vlaanderen stijgt, ook borstkankers boven Europees gemiddelde

Bron © BELGA

De daling van het aantal nieuwe gevallen van prostaatkanker die tot 2013 in Vlaanderen werd waargenomen, is inmiddels omgezet in een gestage stijging. Wat borstkanker betreft, valt op dat het aantal patiënten in Vlaanderen boven het Europees gemiddelde ligt. Dat blijkt uit de jongste gegevens van Statistiek Vlaanderen. Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen, borstkanker de meest voorkomende kanker bij vrouwen.

Volgens Statistiek Vlaanderen, het netwerk van Vlaamse overheidsinstanties die openbare statistieken publiceren, waren er in 2017 in het Vlaamse Gewest 6.224 nieuwe gevallen van prostaatkanker. Dit betekent dat 193 per 100.000 mannen een nieuwe diagnose van prostaatkanker kregen. Een stijging, vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar is de kans op een nieuwe diagnose van prostaatkanker toegenomen. Deze kans lag het hoogst bij zeventigers, op ongeveer 900 nieuwe gevallen per 100.000 mannen. Op nog latere leeftijd nam de kans in geringe mate af.

Naar schatting kregen in 2018 in België na standaardisatie voor leeftijd 147 per 100.000 mannen prostaatkanker. Dit aandeel ligt iets onder het gemiddelde voor de EU28-landen (158 per 100.000 mannen).

Borstkanker

In 2017 werden er in het Vlaamse Gewest ook 6.275 nieuwe gevallen van borstkanker geregistreerd. Per 100.000 vrouwen kregen er 191 een nieuwe diagnose van borstkanker.

De kans op een nieuwe diagnose van borstkanker nam in 2017 gestaag toe vanaf de leeftijd van 30 jaar. Vanaf de leeftijd van 60 jaar zijn er 360 tot 440 nieuwe gevallen per 100.000 vrouwen.

Naar schatting kregen in 2018 in België na standaardisatie voor leeftijd 200 per 100.000 vrouwen borstkanker. Dit is het hoogste aandeel van de 28 Europese lidstaten.

AANGERADEN