Werkgevers willen ontslagbescherming voor vakbondslui afbouwen

Foto: Shutterstock.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wil de bescherming die vakbondslui genieten binnen een onderneming versoepelen. Momenteel is het bijzonder moeilijk en duur om vakbondslui te ontslaan. Ook kandidaten die opkwamen bij de sociale verkiezingen, maar niet verkozen raakten, genieten die bescherming. “Daar wordt misbruik van gemaakt”, zegt Monica De Jonge van het VBO.

Wie binnen een onderneming actief is als vakbondsafgevaardigde of zich kandidaat stelde voor de sociale verkiezingen geniet een ontslagbescherming. “Die kwam er om te vermijden dat ondernemingen ambetante vakbondslui buiten kunnen werken”, zegt De Jonge. Concreet kan zo’n werknemer enkel ontslagen worden op grond van dringende redenen, economische of technische werkloosheid. Indien achteraf blijkt dat die er niet waren, moet de onderneming torenhoge ontslagvergoedingen betalen. Volgens het VBO kan dat oplopen tot 8 jaar loon, “in extreme gevallen tot een miljoen euro”.

“Enkel in België genieten ook kandidaten die bescherming, in onze buurlanden is dat niet”, zegt De Jonge nog. “Ons probleem is dat daar misbruik van gemaakt wordt. Er zijn mensen die zich kandidaat stellen, geen campagne voeren en eindigen met één stem, die van henzelf, om dan verder de kantjes eraf te lopen zonder dat de werkgever ze kan ontslaan.” Om die reden pleit het VBO om ontslag van een beschermde werknemer ook mogelijk te maken bij ‘disfunctioneren’. Op grond van kleinere fouten, zeg maar.

“Veel te vaag”, vindt Mario Coppens, nationaal voorzitter van de liberale vakbond ACLVB. “Bovendien komen die torenhoge bedragen in de realiteit niet voor. Indien een beschermde werknemer écht niet naar behoren functioneert, kan de werkgever hem terecht ontslaan op grond van dringende reden.” Het misbruik van schijnkandidaten vindt Coppens overroepen. “Wij hebben bij de vorige sociale verkiezingen 10.000 kandidaten voorgedragen. Sindsdien hebben we niet meer dan 40 procedures om dwingende reden gezien. Laten we geen problemen maken waar er geen zijn.”

Door adm