Delphine Boël wint: resultaat DNA-test koning Albert mag bekendgemaakt worden

Het Hof van Cassatie verwerpt de cassatieberoepen die koning Albert II had ingesteld tegen twee arresten van het Brusselse hof van beroep. Dat betekent dat het resultaat van de DNA-test van de koning kan bekendgemaakt worden.

yb, sir, evdg

Het Hof van Cassatie verwerpt de cassatieberoepen die koning Albert II had ingesteld tegen twee arresten van het Brusselse hof van beroep. Die twee arresten stelden enerzijds dat Jacques Boël niet de wettelijke vader was van Delphine Boël en anderzijds dat Albert II een DNA-analyse moest ondergaan. Die DNA-test is intussen gebeurd, maar de resulaten daarvan zijn niet bekend. Omdat Cassatie de arresten verwerpt, gaat het dossier nu terug naar het hof van beroep en kan het zijn dat de resultaten van het DNA-onderzoek nu wel degelijk bekendgemaakt worden.

"Koning zal argumenteren"

"Zijne majesteit koning Albert II neemt, met respect voor de instellingen van het land en justitie, akte van dit arrest", zegt meester Berenboom, de advocaat van de koning. "De procedure waar nu een einde aan komt, ging over Delphine Boël en haar wettelijke vader Jacques Boël. Het arrest van het hof van beroep dat oordeelde dat Jacques Boël niet de wettelijke vader is, is nu definitief. Koning Albert is tegen zijn wil in die procedure gemengd, hoewel de Belgische wetgeving dat niet verplichtte."

"Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat koning Albert vreemd was aan de betwisting van het vaderschap van Delphine Boël", gaat meester Berenboom verder. "Dat betekent dat zijn standpunt tot nu toe niet gehoord kon worden. Nu begint een tweede luik in deze zaak, waarin Delphine Boël zal pogen om het vaderschap van koning Albert II te laten vaststellen. Het is nu pas dat de koning zijn argumenten zal kunnen ontwikkelen."

Wat nu?

De advocaten van Delphine Boël zijn verheugd over de uitspraken van het Hof van Cassatie. "Onze demarche was legitiem, we zetten de procedure nu verder", zegt meester Marc Uyttendaele. "Het hoogste hof heeft enerzijds beslist dat Delphine Boël niet de wettelijke dochter was van Jacques Boël, en anderzijds dat ze gerechtigd was om al verder te gaan met deze procedure, dat het juridisch correct was om al een DNA-test te laten uitvoeren. Het hof heeft ook onderstreept dat er spoedeisendheid is, dat we zo snel mogelijk deze procedure moeten afwerken."

Nu de procedure over de betwisting van het vaderschap van Jacques Boël is afgelopen, kan de procedure over de erkenning van het vaderschap van koning Albert II verdergaan, aldus de advocaat: "Beide procedures zijn tegelijkertijd ingesteld maar er moest eerst over de ene beslist worden voor we over de andere konden beginnen. Dat is nu het geval. We gaan nu aan de DNA-expert vragen om zijn verslag neer te leggen en op basis daarvan eisen dat koning Albert als wettelijke vader erkend wordt. Vanaf maandag zullen we aan het hof van beroep vragen om zo snel mogelijk een nieuwe zitting te plannen.

Of de resultaten van de DNA-test uiteindelijk publiekelijk zullen bekendgemaakt worden, is niet duidelijk. Ergens in België ligt er momenteel een enveloppe met het wetenschappelijke bewijs van de biologische band tussen Delphine en Albert. De enveloppe bleef op bevel van de rechter geheim tot Cassatie zich heeft uitgesproken. Nu dat gebeurd is, gaat de zaak terug naar het hof van beroep. Die kan op korte termijn beslissen dat de resultaten van het DNA-onderzoek moeten worden vrijgegeven. Daaruit kunnen dan conclusies getrokken worden over de verwantschap tussen beiden.

Delphine Boël was in 2013 naar de familierechtbank gestapt om het wettelijke vaderschap van Jacques Boël te betwisten en, in een tweede fase, het vaderschap van Albert II te laten erkennen. Ze zegt al jaren dat de voormalige vorst haar biologische vader is. Jacques Boël had zich niet verzet tegen de betwisting van zijn wettelijk vaderschap en had een DNA-test ondergaan om aan te tonen dat hij niet de biologische vader was.

bekijk ook

De zaak ‘Delphine Boël’ in drie minuten

Ons koningshuis van vroeger tot nu, hoe zit dat ook alweer in elkaar? Met deze video ben je meteen mee

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten