Belgen bij de meest welvarende Europeanen

De Belgen zijn bij de meest welvarende Europeanen. Foto: Konstantin Sutyagin - Fotolia

Nee, het is niet al kommer en kwel in dit tochtgat aan de Noordzee. Dat blijkt uit de nieuwste studie van Eurostat, het Europees statistisch bureau: na de Luxemburgers, de Duitsers, de Oostenrijkers en de Denen zijn de Belgen de meest welvarende Europeanen.

Elk jaar rond deze tijd publiceert Eurostat de cijfers van de ‘werkelijke individuele consumptie’ van de gezinnen in Europa. Daarin zitten al onze aankopen van goederen en diensten vervat, ongeacht of we die verrichten in de privésector, bij de overheid of bij vzw’s. Dat cijfer is een goede graadmeter voor de materiële welvaart van de gezinnen, aldus Eurostat.

Ook dit jaar ligt de welvaart van de Belgische gezinnen een stuk hoger – 13 procent om precies te zijn – dan het gemiddelde van de 28 EU-lidstaten. Binnen de Europese Unie moeten we enkel Luxemburg (+34 procent), Duitsland (+20 procent), Oostenrijk (+17 procent) en Denemarken (+14 procent) laten voorgaan. Onze vijfde plaats delen we dit jaar met Nederland en Groot-Brittannië. Daarna volgen Finland, Zweden en Frankrijk. De 18 andere lidstaten van de EU zitten allemaal onder het gemiddelde van de EU.

Brengen we ook de Europese landen buiten de EU in rekening, dan ligt de welvaart ook in Noorwegen (+26 procent), Zwitserland (+24 procent) en IJsland (+18 procent) hoger dan bij ons. Helemaal onder aan de ladder vinden we Bulgarije, Kroatië en Hongarije terug.

“De voorbije drie jaar is het relatieve niveau van de werkelijke individuele consumptie vrij stabiel gebleven in de meeste lidstaten”, klinkt het bij Eurostat. België bijvoorbeeld scoort even goed as vorig jaar. Roemenië, Slovakije en Litouwen zijn er het meest op vooruitgegaan, Zweden en Frankrijk kenden dan weer een lichte daling.

Door Kristof Simoens
AANGERADEN
Meest recent