Zeevaartsector legt innovatiefonds aan om zichzelf duurzaam te maken

© Hollandse Hoogte / Flip Franssen

De internationale zeevaartsector bundelt de krachten om tot verduurzaming van de eigen bedrijfstak te komen. Via een speciaal fonds, dat in de komende jaren moet worden gevuld met miljarden euro’s via een verplichte toeslag op scheepsbrandstof, moeten duurzame initiatieven in de sector worden betaald. Dat meldt de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR).

De mondiale zeevaartsector dient woensdag bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), de maritieme regelgever van de VN, een voorstel in voor een internationaal innovatiefonds. In een periode van 10 jaar willen de reders dat fonds vullen met minimaal 5 miljard dollar voor het reduceren van de CO2-uitstoot van de bedrijfstak.

De internationale zeevaart is momenteel verantwoordelijk voor 2 procent van de wereldwijde uitstoot van CO2. Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen, is het volgens de initiatiefnemers noodzakelijk om de reductie van CO2-uitstoot ook in de zeevaart te versnellen.

De aankondiging vloeit volgens de Nederlandse vereniging voort uit het vorig jaar door IMO overeengekomen klimaatakkoord voor de zeevaart. Vanwege het mondiale karakter van de maritieme sector is dit akkoord belangrijk. CO2-uitstoot van de internationale zeevaart kan immers niet door individuele landen worden geregeld.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten