Nood aan

Transgender ambtenaren krijgen 20 dagen extra zorgverlof: “Een unicum”

© ss

Transgender ambtenaren van de Vlaamse overheid kunnen vanaf nu 20 dagen extra zorgverlof nemen, bovenop hun wettelijke vakantie. En dit gespreid over hun hele loopbaan. Omdat afspraken met psychologen en logopedisten dikwijls alleen kunnen vastgelegd worden tijdens werk, is daar wel degelijk nood aan, klinkt het. “Dit is een unicum”, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KULeuven).

Christine De Herdt

Genderexpert Joz Motmans nam op vraag van de Vlaamse overheid het transgenderbeleid onder de loep. En dat kon beter. “Het hing sterk van je baas af of je al dan niet vrij kon krijgen voor bepaalde afspraken die alleen tijdens de diensturen konden plaatsvinden. Personeelsleden die van geslacht wilden veranderen, namen dan uit noodzaak vakantie of ziekteverlof. Terwijl van geslacht veranderen geen ziekte is.”

De chirurgische ingrepen mogen dan wel vallen onder de ziekteverzekering, daarbuiten zijn er tal van consultaties, waarvoor je minder makkelijk een afwezigheidsattest krijgt. Van een bezoek aan de endocrinoloog over afspraken bij de logopedist en de psycholoog tot fertiliteitsgesprekken. Het zijn er wel wat.

“Voor een transvrouw zijn dat gemiddeld 56 consultaties, voor een transman 46”, legt professor Motmans, tevens coördinator van het Transgender Infopunt, uit. “Hoewel ze er meer nodig hebben, keurde de Vlaamse regering goed dat ambtenaren 20 dagen dienstvrijstelling krijgen voor transgenderzorg.”

Bijkomende stress

Een transparanter kader was nodig, vertelt Motmans. “Het kan niet zijn dat de ene vakantie of ziekteverlof moet opofferen voor iets levensbelangrijks en de andere niet. Het is bovendien cruciaal dat transmensen aan het werk blijven.” T’Sjoen beaamt: “Door te veel ziektedagen op te nemen verliezen sommigen op de duur hun job. Die stress wil je er echt niet bij.”

Volgens schattingen van de Vlaamse overheid zou het gaan om twee ambtenaren per jaar. Als ze een dag vrij willen nemen, moeten ze dat bewijzen met een attest. Hun salaris wordt gewoon doorbetaald. Maar wat dan met het overige overheidspersoneel? Krijgen ook zij extra dagen voor bepaalde zorgen? “Ook voor chronische ziektes of voor een handicap zijn er heel wat opties”, stelt Mieke De Meester van het Agentschap Overheidspersoneel. “Transgenderzorg past in het rijtje van maatregelen om onze organisatie inclusief te maken, met respect voor alle medewerkers.”

De maatregel is alvast een unicum in onze regio, zegt professor arbeidsrecht Lode Godderis. “Het is voor de overheid een kleine investering, maar ik ben ervan overtuigd dat je er als werkgever enorm veel voor terugkrijgt. Bij kmo’s zal dat moeilijker liggen. Maar dan komt het eropaan open te communiceren en goeie afspraken te maken met baas en collega’s.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten