Loonsverlaging voor Vlaamse parlementsleden, maar niet voor ministers

Bron © BELGA

Foto: BELGA

Het Vlaams Parlement wil net als de Kamer het loon van de parlementsleden met 5 procent verminderen, maar de ingreep gaat nog niet meteen in. Dat werd in de nacht van donderdag op vrijdag beslist.

De bedoeling is dat het Uitgebreid Bureau van het parlement tegen de begrotingsaanpassing van mei 2020 een voorstel uitwerkt. Dat staat te lezen in een resolutie die in de nacht van donderdag op vrijdag is ingediend door Open VLD, CD&V, N-VA, Groen en SP.A en die unaniem werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Begroting voor 2020 goedgekeurd

Dat gebeurde tijdens een zitting van zo’n 18 uur, waarna het Vlaams Parlement de begroting voor 2020 goedkeurde. Die stemming verliep meerderheid (N-VA, CD&V, Open VLD) tegen oppositie (Vlaams Belang, Groen, SP.A, PVDA).

De begroting gaat in 2020 voor zo’n 430 miljoen euro in het rood om in 2021 opnieuw aan te knopen met een evenwicht. Terwijl de meerderheidspartijen vooral hamerden op de 1,65 miljard euro extra investeringen, onder meer in onderwijs, onderzoek en ontwikkeling en welzijn, hadden de oppositiepartijen vooral kritiek op de bezuinigingen op onder andere welzijn en cultuur.

Besparingen in parlement zelf

De voorbije dagen laaide ook een felle discussie op over de besparingen in het Vlaams Parlement zelf. Maandag legde parlementsvoorzitter Liesbeth Homans een besparingsplan op tafel. Dat plan voorzag onder meer in 6 procent besparingen op de werkingsmiddelen, de fractietoelagen en de partijdotaties.

Het plan botste aanvankelijk op een ‘njet’ van Open VLD, maar na bakken kritiek gingen de Vlaamse liberalen toch akkoord. Open VLD wilde echter meteen een stap verder gaan en meteen ook 5 procent besparen op de lonen van de parlementsleden.

Eerst wilde Open VLD-fractieleider Willem-Frederik Schiltz daarvoor een amendement indienen tijdens de begrotingsbespreking in het parlement. Maar na druk overleg met de coalitiepartners en andere partijen in het halfrond veranderde dat amendement in een resolutie.

In die resolutie vraagt het parlement aan het Uitgebreid Bureau om tegen de begrotingsaanpassing van mei 2020 een voorstel uit te werken waarbij er, naar analogie met de Kamer, 5 procent gesnoeid wordt op de parlementaire personeelskosten. “Wat federaal kan, moet Vlaams minstens even goed kunnen”, zegt hoofdindiener Willem-Frederik Schiltz.

Niet voor burgemeesters en ministers

Belangrijke voorwaarde is wel dat de ingreep volgens de indieners “geen negatieve impact” mag hebben op de lokale besturen. De lonen van alle burgemeesters en schepenen in Vlaanderen hangen namelijk automatisch samen met de parlementaire vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement. Daar moet dus technisch nog een mouw aan gepast worden.

Voorts wordt in de resolutie afgesproken om het bredere debat over de “hervormingen van de politieke werking en structuren” aan te gaan.

Oppositiepartij SP.A had nog een bijkomend amendement ingediend om de 5 procent loonsverlaging ook toe te passen op de weddes van de ministers, maar dat amendement werd weggestemd. “Dat is bijzonder hypocriet. Iedereen gelijk voor de wet: we doen het voor parlementsleden, dan is het niet meer dan logisch hetzelfde te doen voor ministers”, betreurt SP.A-fractieleider Hannelore Goeman.

Volgens Open VLD-fractieleider Schiltz kan die besparing op de kabinetten mee aan bod komen in de bredere hervorming.

AANGERADEN