CD&V heeft kritiek op migratiebeleid : “We willen strengere maatregelen voor terugkeerbeleid en gezinshereniging”

Franky Demon Foto: BELGA

CD&V vindt dat er een strenger terugkeerbeleid moet komen in ons land. Ook gezinshereniging moet strenger aangepakt worden en de Dienst Vreemdelingenzaken DVZ) moet volgens de partij hervormd worden.

“Een aantal zaken zijn voor ons prioritair om tot een streng maar rechtvaardig beleid te komen”, zegt Franky Demon. “Een zwakke schakel in het asiel- en migratiebeleid is het terugkeerbeleid. Onze visie blijft: vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet, maar met een terugkeerratio van 18 procent scoort België erg zwak op Europees niveau. Onze doelstelling in de komende legislatuur is om minstens 36,7 procent te halen, het Europees gemiddelde. Maar idealiter streven we naar de cijfers van Duitsland, Luxemburg en de VK waar de terugkeerratio 46,3 procent en 53 procent is.”

Investeren in personeel en middelen

“Om dit te bereiken moet meer geïnvesteerd worden in personeel en in middelen”, zegt Demon. In het kader van het terugkeerbeleid moeten ook de woonstbetredingen bespreekbaar zijn. “Als blijkt dat hier op het terrein nog problemen rond bestaan, zullen we indien dat nodig is een wettelijk initiatief nemen hierrond. Er moeten voldoende juridische waarborgen zijn”, aldus het Brugse Kamerlid.

Een ander heikel punt is volgens CD&V dus de Dienst Vreemdelingenzaken. “De DVZ slaagt er niet in snelle beslissingen te nemen. Verschillende procedures lopen veel te traag en dit heeft nefaste gevolgen voor de betrokkenen. We vragen dan ook een grondige externe audit op basis waarvan DVZ hervormd moet worden”, zegt het Kamerlid Demon.

Ook de gezinshereniging moet strenger. “Het laatste wat we willen is gezinshereniging onmogelijk maken. Maar er moet wel écht gecontroleerd worden tijdens de controleperiode de eerste vijf jaar,” geeft Demon aan. Dit gebeurt nu bijna niet.”

Het recht op gezinshereniging is immers aan strenge voorwaarden onderworpen, zoals een vast netto inkomen dat 120 procent van het leefloon bedraagt en een ziekteverzekering hebben. De eerste vijf jaar van het verblijf van gezinsleden in ons land moet men aan die voorwaarden blijven voldoen. “Maar die controles zijn vandaag niet doorgedreven”, hekelt Demon. “

Transmigranten

Daarnaast blijft ook de problematiek van transmigranten een belangrijke, complexe opgave. Hiervoor moeten op verschillende beleidsniveaus maatregelen genomen worden. “Voor ons mag ook het lokale niveau niet vergeten worden. De lokale besturen moeten voldoende ondersteund worden. Niet alleen in de aanpak van transmigratie overigens, maar ook bv. bij het openen van een nieuw asielcentrum.

“Tenslotte moeten we werk maken van een flexibel opvangmodel voor asielzoekers, met voldoende bufferplaatsen, een evenwichtige spreiding en een goed evenwicht tussen collectieve en individuele opvangplaatsen. Met deze bufferplaatsen vermijden we dat we telkens opvangplaatsen moeten openen en weer sluiten, met alle mogelijke onrust van dien”, zegt de Bruggeling. “Uiteraard moeten deze maatregelen in combinatie gezien worden met het Vlaams inburgeringsbeleid. Integratie is voor ons zeer belangrijk,” besluit Demon.

Door lbo
AANGERADEN