Belastingen leveren ruim 2 miljard minder op

© ISOPIX

België sluit 2019 af met een gat van meer dan 2 miljard in de fiscale inkomsten, bericht De Tijd zaterdag. Een lagere groei, een lagere rente en minder dividenden duwen de begroting nog iets meer in het rood.

jvh

De begroting van 2019 is de laatste die is opgemaakt door de voltallige regering-Michel. Voor 2019 werd een voorspelde opbrengst van 120 miljard euro uit belastingen in de boeken ingeschreven. Uit het eerste rapport van het monitoringcomité bleek deze zomer dat dat erg optimistisch was. Toen werden de fiscale ontvangsten met 1,9 miljard naar beneden bijgesteld. Het totale begrotingstekort werd toen op 7 miljard gezet.

Uit de statistieken van de federale overheidsdienst Financiën blijkt nu dat de toestand nog iets slechter geworden is. Op basis van een extrapolatie van de inkomsten tot en met de maand november kunnen we aannemen dat de totale fiscale inkomsten onder 118 miljard zullen zakken, zowat 2,3 miljard minder dan begroot, aldus De Tijd.

De fiscus wil het exacte bedrag nog niet bevestigen voor het jaar helemaal ten einde is. “Dat de afwijking negatief zal zijn tegenover de initiële raming staat buiten kijf, maar onze verwachting is dat ze iets minder groot zal zijn dan deze zomer werd verwacht. De achterliggende oorzaken zijn duidelijk: een verslechterde conjunctuur die direct invloed heeft op de voorafbetalingen en de btw-inkomsten. Daarnaast is er de lagere rente en worden minder bedrijfsdividenden uitbetaald”, zegt Francis Adyns van de federale overheidsdienst Financiën.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten