Werkloosheid blijft dalen

België telde in november 323.993 werklozen. Dat zijn er 8.674 of 2,6 procent minder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Er was wel een stijging van het aantal werklozen die een tot twee jaar zonder werk zitten. Ook in Brussel steeg de werkloosheid.

Het gaat om de groep werklozen die én werk zoeken én een uitkering krijgen. Zowel bij de vrouwen (-3,4 procent) als bij de mannen (-2 procent) is de volledige werkloosheid gedaald.

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalde in november met 3,8 procent, bij de 25- tot 49-jarigen met 3,5 procent en met 10,4 procent in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. De werkloosheid steeg daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar met 19,6 procent. Dat is een gevolg van het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling kan worden gekregen om zich in te schrijven als werkzoekende. Die grens werd in 2019 opgetrokken van 63 naar 64 jaar.

De werkloosheid van korte duur daalde in november 3,1 procent. De langdurige werkloosheid daalde 4,2 procent. De werkloosheid van 1 tot 2 jaar daarentegen steeg 3,5 procent. Dat is de groep die de voorbije jaren juist sterk is afgenomen. Een stijging is dan ook “niet ongebruikelijk”, klinkt het bij de RVA.

Zowel in Vlaanderen (-4,7 procent) als in Wallonië (-2,9 procent) daalde het aantal volledig werklozen. In Brussel steeg het aantal volledig werklozen - volgens de definitie van de RVA - met 2,6 procent.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten