WoninGent krijgt 200.000 euro boete met uitstel voor verhuur ongeschikte sociale woningen

De advocaten in de rechtbank bij de uitspraak. Foto: jdu

Gent -

“We zijn eindelijk gehoord”, zo klinkt advocaat die twee bewoners vertegenwoordigd na de veroordeling van WoninGent. De huisvestingsmaatschappij heeft een boete van 200.000 euro met uitstel gekregen voor de verhuur van zeventien sociale woningen die ongeschikt of onbewoonbaar waren verklaard.

“De situatie was schrijnend”, zei de rechter bij het voorlezen van het vonnis. “WoninGent dient te beseffen dat zij belast is met een wettelijke taak en dat zij geen enkele reden heeft om een woning te verhuren waarvan men weet dat die woning niet geschikt is.” De huisvestingsmaatschappij kwam vorig jaar in opspraak nadat een VRT-reportage schrijnende toestanden had vastgelegd in de Sint-Bernadettewijk in Sint-Amandsberg. Daar bleken liefst zeven sociale woningen die ongeschikt waren verklaard, toch bewoond te zijn. Het parket van Oost-Vlaanderen startte een onderzoek naar mogelijke inbreuken op de wooncode. Tal van inwoners kwamen in actie. Ook N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt diende een klacht in, haar partij stelde zich burgerlijke partij.

“Eindelijk gehoord”

De sociale huisvestingsmaatschappij krijgt een boete van 200.000 euro, waarvan 120.000 euro met uitstel. “We leggen een boete met uitstel op omdat de beklaagde wil de nodige inspanningen verrichten. Voor meerdere panden is sindsdien een conformiteitsattest”, aldus de rechter.

Voor de bewoners is het een enorme opluchting, “Ze worden eindelijk gehoord, na jaren strijd te voeren”, zegt advocaat Michel de Clippele die twee bewoners van een pand in de Jubileumlaan vertegenwoordigd. “De erkenning is zeer belangrijk voor mijn cliënten. Het ging hen niet om het geld.” Volgens meester de Clippele zal de huisvestingsmaatschappij zeker in beroep gaan, “Ze moeten wel, principieel.”

Schimmel

De advocaten van de inwoners vroegen aan de rechtbank een schadevergoeding. “Ik ben echt geschandaliseerd door de houding van WoninGent”, zei de advocaat de Clippele. “Er was schimmel en het water liep door de plafond, maar WoninGent doet niets. Nee, het parkeerde mensen in koten voor 600 euro per maand. De kinderen in de panden zijn ziek, ze moeten allemaal puffen omdat ze problemen aan de luchtwegen hebben.”

“In de winter worden we altijd ziek en hebben we in alle kamers vocht en schimmel”, zei Nadia Van Hecke, die in een sociaal blok in de Jubileumlaan woont, zelf. “Ik heb al een halfjaar geen warm water meer. Dat is toch onmenselijk?”

De advocaten van de bewoners vroegen ook een schadevergoeding. Ze wilden dat de huurinkomsten van WoninGent, een bedrag van 43.000 euro, verbeurdverklaard werden en aan de slachtoffers toegekend werden. De rechtbank volgde die niet, omdat het niet bewezen is dat WoninGent winst maakte met de praktijken.

Dwangsom

De advocaat van WoninGent, Marc De Boel, had de vrijspraak gevraagd en stelde dat er sprake was van overmacht. “Bepaalde panden kunnen niet meer worden gerenoveerd. Die moeten gewoon worden afgebroken”, klonk het. Ook WoninGent nuanceert de zaak na het vonnis: “Dit probleem beperkte zich tot 17 woningen op een patrimonium van meer dan 9.000 woningen”, klinkt het.

“Voor iedere huurder werd op korte termijn een oplossing aangeboden. We hebben de problemen met ongeschikt verklaringen sinds 2018 wel degelijk onder controle en we betreuren dat de rechter hiermee maar beperkt rekening houdt. ” WoninGent heeft nu 12 maanden de tijd om de overgebleven panden te herstellen. Gebeurt dit niet, dan riskeert de huisvestingsmaatschappij een dwangsom van 150 euro per dag.

Door Jeffrey Dujardin
TOP 10 MEEST GELEZEN