Geen boete maar een sneeuwschop: hier krijgen jongeren die boekje te buiten gaan alternatieve straf

Zwerfvuil opruimen is volgens het stadsbestuur een betere straf voor jongeren dan een geldboete. Foto: sbr

Roeselare -

Jongeren die in Roeselare buiten de lijntjes kleuren krijgen niet langer een GAS-boete, maar zullen een werkstraf moeten uitvoeren zoals zwerfvuil opruimen. “Een werkstraf is efficiënter dan een boete”, luidt het bij de stad.

Naar aanleiding van het jaarlijkse 100-dagenfeest voor de laatstejaars nam de stad Roeselare de procedures voor jongeren die vandalisme plegen of een andere kwajongensstreek uithalen onder de loep. In plaats van GAS-boetes zal de stad de jongeren in de toekomst op een andere manier sanctioneren. “We laten die jongeren die buiten de lijntjes kleuren voortaan iets terug doen voor de gemeenschap. We willen hen dan ook inschakelen voor ‘gemeenschapsdiensten’”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V). De stad zal jonge vandalen voortaan straffen door hen te laten helpen met de Mooimakers om zwerfvuil te ruimen of door sneeuw te ruimen bij bejaarden. Zo’n maatregel kan tot een werkstraf van 15 uur oplopen.

Voor minderjarigen wordt net zoals in het verleden een bemiddeling opgestart. In het verleden werden jongeren via de dienst Halte R al ingeschakeld in de Kringloopwinkel. Daar komen nu dus andere klussen bij. “Wanneer de bemiddeling niet slaagt of de gemeenschapsdienst niet uitgevoerd wordt, kan er alsnog een geldboete worden opgelegd”, zegt Declercq.

Met deze nieuwe aanpak wil de stad Roeselare inzetten op het pedagogische en het gedragsstimulerende. “Een sanctie moet niet altijd een boete zijn. Een werkstraf lijkt ons efficiënter dan een geldboete, die uiteindelijk door de ouders betaald wordt.” Het stadsbestuur bekijkt ook of voor volwassenen een gelijkaardige sanctie ingevoerd kan worden.

Hardleerse overtreders of onaanvaardbare overtredingen worden wel nog volgens de klassieke GAS-boetes bestraft. Momenteel worden er in Roeselare jaarlijkse zo’n 800 van die boetes uitgeschreven. Slechts een vijftal procent daarvan wordt aan minderjarigen opgelegd.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) ondersteunt die nieuwe manier van sanctioneren. “Dit is een mooie oplossing. Heel wat van de GAS-boetes die aan jongeren worden uitgeschreven, worden betaald door hun ouders. Door het nieuwe systeem in Roeselare zullen de jongeren veel meer bewust worden van het feit dat ze iets gedaan hebben wat niet kan”, aldus Nathalie Debast, woordvoerster van de VVSG.

Door Bert Feys