Parket eist 35 jaar cel voor man die jarenlang vrouwen en kinderen mishandelde

Foto: /

Vilvoorde - Procureur des Konings Ine Van Wymersch van Halle-Vilvoorde heeft vrijdag in hoogsteigen persoon een gevangenisstraf van 20 jaar gevorderd tegen een 35-jarige man uit Vilvoorde die gedurende bijna 15 jaar zijn verschillende partners en kinderen op de meest gruwelijke manieren zou mishandeld hebben. Bovendien eiste de procureur dat de man, Mike M., voor een periode van 15 jaar ter beschikking zou gesteld worden van de strafuitvoeringsrechtbank. "Dit is een antisociale persoon, die geen enkel schuldbesef heeft en volslagen emotieloos is", klonk het.

Volgens het parket maakte Mike M. er een gewoonte van jonge, kwetsbare vrouwen uit te kiezen, die hij vervolgens isoleerde van hun omgeving en onderwierp aan mishandelingen die elke verbeelding tarten. De feiten begonnen al in 2002, toen Mike M. zijn eerste vriendin leerde kennen, een 15-jarig meisje dat in een pleeggezin leefde. "Toen het kind in een internaat zou geplaatst worden, stelde hij voor haar zwanger te maken zodat ze daar niet heen hoefde", zei de procureur. "Dat gebeurde ook, waarna M. haar meenam naar een flat ver van haar pleeggezin." In de jaren die volgden kreeg de jonge vrouw zowat dagelijks slagen, zelfs tijdens haar zwangerschap, en werd ze meermaals verkracht en gewurgd. "M. beschoot haar met een BB-gun, zelfs in haar schaamstreek, en een blaaspijp met metalen pijltjes en ketende haar een hele nacht vast aan de verwarming met een glas water net buiten bereik", ging het openbaar ministerie verder.

"In 2008 kon die vrouw uiteindelijk vluchten, toen M. een tijdlang in de cel zat. M. had tussen 2002 en 2006 ook een relatie met een ander minderjarig meisje, dat hij op dezelfde manier mishandelde. Hij kerfde zelfs in haar lichaam en geslachtsdelen en vulde de wonden vervolgens met Chinese inkt, en hing haar hond op voor haar ogen." Uit zijn eerste relatie had Mike M. twee dochters gekregen, die al evenmin aan de gruwel ontsnapten. De kinderen kregen amper eten, werden geslagen met de vuist en met de zweep, opgesloten in de kelder, vastgeketend aan de trap, beschoten met zelfgemaakte wapens en seksueel misbruikt. Hun verklaringen daarover werden door een psychiater als geloofwaardig beoordeeld. "Schrijnend is dat verschillende Centra voor Leerlingenbegeleiding dit gezin hebben opgevolgd en de verwondingen hebben vastgesteld, maar tot in 2017 niemand van hen het nodig vond de politie te verwittigen", sprak procureur Van Wymersch.

"Met de verklaringen van de kinderen, hun zichtbare letsels, hun signaalgedrag werd sinds 2010 niets gedaan. Het dossier werd van CLB naar CLB gestuurd, zonder melding te maken van enige verontrusting. Ik kan alleen maar vaststellen dat het beroepsgeheim en de vertrouwensrelatie tussen hulpverlener en cliënt steeds belangrijker zijn gebleken dan de meisjes effectief bescherming te bieden." Mike M. zou ook nog twee andere jonge vrouwen met wie hij een relatie had, mishandeld hebben.

Door sgg