Vorig jaar hoogste aantal sinds asielcrisis in 2015: meer asielzoekers in 2019, maar minder vluchtelingen mogen blijven

Foto: fvv

Sinds de asielcrisis van 2015 lag het aantal asielaanvragen in ons land nog nooit zo hoog. Vorig jaar werden ongeveer 28.000 aanvragen ingediend, een stijging van bijna 20 procent. Het aantal erkenningen daalde wel. Amper vier op tien mag in het land blijven.

Nadat er tijdens het crisisjaar 2015 maar liefst 45.000 vluchtelingen een asielaanvraag indienden, daalde hun aantal pijlsnel. In 2016 ging het maar om 18.710. Maar de jaren nadien bleef het aantal stijgen. Ook vorig jaar klokte het cijfer weer hoger af.

In heel 2019 klopten net geen 28.000 mensen bij de Belgische asieldiensten aan, zo blijkt uit cijferwerk van de kranten van Sudpresse. De cijfers voor december zijn nog niet helemaal officieel, maar schommelen volgens goede bronnen net als in november rond de 2.500 (2.452). In oktober piekte dat cijfer zelfs tot zo’n 3.000. Naar gelang de winter dichterbij komt, daalt het aantal altijd, maar zeker is wel dat 2019 na 2015 het hoogste aantal asielzoekers heeft gehaald.

Het beeld van wie zoal naar België vlucht, ziet er hetzelfde uit als de voorbije jaren. De grootste groep blijft uit Afghanistan (3.500) en Syrië (3.000) komen. Nadien volgen de Palestijnen.

Ook uit Latijns-Amerika

De jongste jaren vluchten meer en meer Palestijnen naar ons land, vanuit Gaza, maar ook vanuit landen zoals Turkije. Zowel minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) als haar voorganger Theo Francken (N-VA) voerden ontradingscampagnes, maar heel veel vruchten lijken die niet af te werpen. Net als in 2018 waren er ook vorig jaar ongeveer 2.500 Palestijnse asielaanvragen. Door een strenger optreden van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) ging hun aantal de laatste maanden wel wat omlaag.

Irak en El Salvador (beide ongeveer 1.500 aanvragen) staan op 4 en 5. Vooral het grote aantal vluchtelingen uit het kleine Latijns-Amerikaanse land valt op. Eritrea, Turkije, Guinee, Somalië en Iran vervolledigen de top 10.

Minder erkenningen

Dat er veel aanvragen worden ingediend, wil echter niet zeggen dat de vluchtelingen ook in het land mogen blijven. Een kwart van die aanvragen werd immers onontvankelijk verklaard. En niet alle ontvankelijke dossiers krijgen een positief antwoord. Maar vier op de tien aanvragen leidt tot het recht om in België te blijven, een daling van maar liefst 15 procent op één jaar tijd.

Sommigen maken wel een pak meer kans op een vluchtelingenstatuut. Zoals Eritreërs (86 procent) of Burundezen (85 procent), inwoners uit landen waar het heel onrustig is. Ook Syriërs en Turken maken veel kans. Van de Irakezen en Afghanen mag maar één op drie blijven. En voor Guineeërs (29 procent) en Palestijnen (24 procent) ligt het erkenningspercentage nog een stuk lager.

Door Farid El Mabrouk
AANGERADEN