Huishoudhulpen trekken naar Brussel voor loonsverhoging

Huishoudhulpen protesteren

Huishoudhulpen protesteren © BELGA

Een 500-tal huishoudhulpen uit de sector van de dienstencheques is maandag opnieuw door Brussel getrokken voor een rechtvaardige loonsverhoging. Een grote delegatie van vakbond ABVV-BBTK en een kleinere groep van vakbond ACLVB trokken naar de hoofdzetel van het bedrijf Daoust, om er hun eisen kracht bij te zetten.

(cdh)

De poetshulpen en werknemers van strijkateliers wachten al acht maanden op een akkoord over een loonsverhoging. Ze legden toen een eisenbundel neer waarin ze onder meer een verhoging van de brutolonen, een verhoging van de eindejaarspremie, een hoger bedrag voor de maaltijdcheques, een arbeidsduurvermindering en 1 dag extra verlof per 5 jaar anciënniteit vroegen.

De vakbonden richten zich met name tegen werkgeversfederatie Federgon en gaan daarom langs bij de verschillende bedrijven die deel uitmaken van de koepelorganisatie. In november werd er al aangeklopt bij Tempo Team-dienstencheques en werd er een sociaal bemiddelaar gevraagd, maar die kwam er niet. Daoust beheert de diensten van 3.500 huishoudhulpen en wordt als een belangrijke partner van Federgon gezien.

“Jullie worden al 8 maanden gegijzeld door het uitblijven van een akkoord. Federgon heeft zogezegd geen geld, maar wij geloven dat niet. We zien dat ze wel dividenden kunnen betalen en andere bedrijven kunnen overkopen. Het geld moet terugkeren naar de huishoudhulpen”, zegt Issam Benali, federaal secretaris van ABVV-BBTK. Een delegatie van vakbondsafgevaardigden is maandag ontvangen door de directie van Daoust. De vakbonden wilden er vragen naar het standpunt van Daoust wat betreft een loonsverhoging. Dat gesprek bleek positief te zijn.

“Jean-Claude Daoust, eigenaar van de onderneming Daoust, heeft gezegd dat hij verbaasd en verontwaardigd is dat er nog geen akkoord is. Hij heeft ook gezegd dat hij verwacht dat het interprofessioneel akkoord van 1,1 procent loonsverhoging dat in andere sectoren geldt, ook in lijn ligt met het nieuwe akkoord voor de huishoudhulpen. Die boodschap zal hij doorgeven aan Federgon”, vertelt Benali.

Volgende week maandag 20 januari volgt er een paritair comité en sectoroverleg. Ditmaal zal er wel een sociaal bemiddelaar aanwezig zijn. Er is hoop dat er dan een akkoord gevonden kan worden. Zo lijken de mobilisaties van de huishoudhulpen, die in november 2019 begonnen aan de hoofdzetel van Tempo-Team, stilaan vruchten af te werpen.

“Bij Tempo-Team kregen we ook een positieve boodschap van de directie. Intussen zijn er nog kleinere acties geweest bij Trixxo en Group Daenens, maar daar waren de reacties minder positief en hier bij Daoust is het dan weer positief. Het is duidelijk dat er verdeeldheid is binnen werkgeversorganisatie Federgon. We zijn positiever dan twee maanden geleden, maar het is nog niet gewonnen”, besluit vakbondsman Benali.

LEES OOK

Nu in het nieuws