ACV-Transcom dient een stakingsaanzegging in bij Skeyes

Bron © BELGA

Foto: Photo News

De christelijke vakbond ACV-Transcom heeft een stakingsaanzegging ingediend bij luchtverkeersleider Skeyes tegen de modaliteiten van de samenwerking met Defensie. Ten vroegste vanaf 28 januari zijn er acties mogelijk, maar eerst moet er nog een verzoeningsvergadering worden georganiseerd. Volgens Skeyes gaat het om een initiatief van enkel ACV-Transcom, de andere vakbonden zouden zich niet hebben aangesloten bij de stakingsaanzegging.

De voorbije jaren bereidden Skeyes en Defensie een samengaan van civiele en militaire luchtverkeersleiding voor. Begin december 2019 vervoegden de militaire luchtverkeersleiders hun collega’s van Skeyes op de site in Steenokkerzeel. Het civiele en militaire luchtverkeer worden nog apart beheerd, maar door de co-locatie is er een betere afstemming tussen beide.

Bij het afsluiten van het akkoord werd bepaald dat op langere termijn een beperkt aantal militaire luchtverkeersleiders een licentie voor civiel luchtverkeer zouden kunnen bekomen en dus overstappen naar Skeyes. De omgekeerde beweging zou ook mogelijk worden.

De concrete uitvoering van die regeling zou volgens Skeyes apart besproken worden en pas ingaan als er een akkoord zou zijn met de representatieve vakorganisaties. De timing ligt op 2023. Op 16 december 2019 werden de gesprekken over dat uitvoeringsakkoord meteen opgestart. Skeyes vindt de stakingsaanzegging - die verloopt op 28 januari 2020 - dan ook “voorbarig”.

Kurt Callaerts van ACV-Transcom reageert dat zijn vakbond niet tegen de samenwerking tussen de civiele en de militaire luchtverkeersleiding is. Maar het feit dat er samen met de verhuis van de militaire luchtverkeersleiding ook al een HR-akkoord werd ondertekend, vindt hij niet kunnen. “Dit akkoord dreigt op termijn gevolgen te hebben voor bijvoorbeeld de promotiemogelijkheden van het Skeyes-personeel”, klinkt het. Heel wat zaken moeten nog verder worden verfijnd, maar Callaerts vreest hier uiteindelijk het mes op de keel te krijgen. “We dringen al jaren aan op een globaal akkoord over deze samenwerking en hadden de directie ook verwittigd om haar handtekening niet te zetten, maar men heeft het toch gedaan.”

Europa

“We voeren uit wat Europa vraagt”, zegt Skeyes-woordvoerder Dominique Dehaene. Samenwerking tussen civiele en militaire luchtverkeersleiding is een van de maatregelen die Europa zijn lidstaten oplegt voor een efficiënter gebruik van het Europese luchtruim. “In andere landen is dit al langer het geval”, aldus Dehaene.

Door de stakingsaanzegging moet er binnen de drie dagen een verzoening plaatsvinden.

TOP 10 MEEST GELEZEN