Elia legt nieuwe kabelverbinding doorheen Hoeilaart

Hoeilaart - In Hoeilaart is Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, begonnen met het open zagen van het wegdek met het oog op de aanleg van een nieuwe ondergrondse kabelverbinding tussen de hoogspanningsstations in Hoeilaart (zijweg van de Waversesteenweg) en Elsene.

‘De werken zijn eind 2019 begonnen in de wijken Paloker en Het Leen, en schuiven nu op richting C. Coppensstraat en Vlaanderveldlaan. Het verkeer zal van deze werken hinder ondervinden’, laat het gemeentebestuur weten. En dat alles gaat gepaard met tijdelijke verkeerslichten in ter hoogte van de Serristenweg, de Vlaanderveldlaan die tijdelijk afgesloten wordt voor doorgaand verkeer, eenrichtingsverkeer in Charles Coppensstraat alsook in de Baron de Man d’Attenrodestraat plus parkeerverbod aldaar. ‘De werken worden in opdracht van Elia uitgevoerd door Engie Fabricom. Zij stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken. De woningen langs het tracé blijven altijd toegankelijk’, luidt het. ‘Bij eventuele kortstondige uitzonderingen op het vlak van bereikbaarheid zullen Elia en Engie Fabricom de betrokken bewoners persoonlijk op de hoogte brengen. Tijdens de werken zal ook iedereen over elektriciteit blijven beschikken’.

Minder fraai: op sommige plaatsen krijgt door dit alles het vrij maagdelijk wegdek eerder de looks van een lappendeken. Erger voor de Vlaanderenveldlaan wordt het alvast niet want de rijweg aldaar oogt al langer op een kaas met gaten. Op termijn zou de Vlaanderenveldlaan helemaal heraangelegd worden. Een groot deel bevat zelfs geen ordentelijke voetpaden. Die werken komen er wellicht nadat alle nutsvoorzieningen ondergronds van de baan zijn.

 

Door Michel Van Mullem