Groen wil ‘burgerraad’ loten: vergaderingen met burgers om democratisch gehalte te vergroten

Jeremie Vaneeckhout (Groen) wil dat het parlementair werk rekening houdt met de inzichten van burgervergaderingen. Foto: Peter Malaise

Groen wil naast het Vlaams Parlement twee vergaderingen met burgers oprichten die het democratisch gehalte van de decreten moeten vergroten. Voor moeilijkere thema’s zou er ook een burgerjury komen die zich een tijdje kan inwerken en dan aanbevelingen kan doen.

“Alles alleen maar overlaten aan het parlement is niet meer van deze tijd”, zegt Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen). “Steeds meer mensen drukken hun afkeer uit voor het politiek bedrijf en tegelijk willen meer burgers actief deelnemen aan het beleid. ” Samen met zijn fractieleider Björn Rzoska stelt hij daarom Overlegcommissies voor, waarin 45 burgers zetelen die worden uitgeloot. Zij worden vergezeld door 15 parlementsleden. “Die wisselwerking moet ervoor zorgen dat er over problemen waar veel mensen mee bezig zijn al in een vroeg stadium nieuwe en breed gedragen inzichten komen. De aanwezigheid van de parlementsleden moet ook garanderen dat het werk van de overlegcommissies niet vrijblijvend is en wel degelijk wordt meegenomen in de besluitvorming.”

Bij de totstandkoming van grote decreten zou er daarnaast een V1000, een burgerforum, worden opgericht, die als een soort Tweede Kamer kan reflecteren over wat op tafel ligt. In de moeilijkere dossiers zou een kleinere groep burgers zich als een jury kunnen inwerken om dan aanbevelingen te doen aan het parlement. Vaneeckhout zou het liefst met een pure loting werken, waarbij alle Vlamingen in aanmerking komen, en dus niet alleen wie op voorhand interesse toont. “Dat verlaagt misschien de expertise, maar vergroot de representativiteit.”

Groen denkt niet meteen aan een verloning voor de burgers, maar wil wel dat ze zelf geen onkosten moeten maken. “Bovendien moeten ze over dezelfde juridische en administratieve ondersteuning kunnen beschikken als de parlementairen.”

Door hca
TOP 10 MEEST GELEZEN