Acht op de tien daklozen heeft geen toegang tot gezondheidszorg

Themabeeld

Themabeeld © Shutterstock

Acht op de tien daklozen heeft geen toegang tot gezondheidszorg. Dat blijkt uit een rapport van Dokters van de Wereld.

jvh

82 procent van de meest kwetsbare en onzekere inwoners, zoals daklozen, had bij het eerste contact met de ngo geen enkele toegang tot zorg. Vier op de tien personen die op straat leven, heeft bovendien een zeer slechte fysieke gezondheid. Ook de vaccinatiegraad bij deze bevolkingsgroep is zorgwekkend laag.

Om het probleem aan te pakken, dringt Vlaams parlementslid Freya Saeys (Open VLD) vooreerst aan op een goede informatiegaring. “Want zolang de aantallen onbekend zijn, is een gepast beleid op poten zetten zeer moeilijk. Er is dus dringend nood aan een goed meetinstrument.” De gegevensverzameling wordt volgens haar best gecoördineerd door een onderzoeksgroep in samenwerking met het Steunpunt ter bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

Volgens minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) heeft Vlaanderen zich geëngageerd om de nodige objectieve gegevens te verzamelen. Daartoe werd al een interfederale werkgroep opgericht, waarin onder meer de lokale besturen en daklozenorganisaties zijn vertegenwoordigd. Hij wijst er evenwel op dat het niet evident is om de nodige vaststellingen te doen. “Er zijn immers heel wat verschillende categorieën van daklozen. Naast de mensen die daadwerkelijk op straat moeten leven, zijn er bijvoorbeeld ook personen die leven in ongeschikte huisvesting, zoals caravans of garageboxen, of in een woongelegenheid die onbewoonbaar is verklaard, of die tijdelijk bij een vriend overnachten.”

LEES OOK

Nu in het nieuws