Assisenjury vindt Bennet Demeulenaere schuldig aan doodslag op zijn vijf weken oude dochter Romy: 15 jaar opsluiting

Bron © BELGA

Foto: Simon Mouton

Nieuwpoort / De Panne -

De volksjury van het hof van assisen in Brugge heeft Bennet Demeulenaere (25) schuldig bevonden aan doodslag op zijn vijf weken oude dochter Romy. Het slachtoffer werd op 1 januari 2018 in Adinkerke doodgeschud. De verdediging pleitte dat de beschuldigde niet de bedoeling had om de baby van het leven te beroven, maar dat werd dus van tafel geveegd. Hij werd veroordeeld tot 15 jaar opsluiting.

LEES OOK. Moeder van man die terechtstaat voor doodslag op zijn dochtertje uit zware beschuldigingen: “Haar mama heeft Romy ook geschud” (+)

Bennet Demeulenaere leerde S.V. (24) in de zomer van 2017 kennen. De jonge vrouw was toen al twintig weken zwanger van haar vorige vriend, maar de beschuldigde besloot het kindje zelf te erkennen. Het koppel ging ook snel samenwonen op een appartement in Nieuwpoort. Op 30 december 2017 vertrokken ze voor enkele dagen naar zijn moeder en stiefvader in Adinkerke om er oudjaar te vieren.

Op 1 januari 2018 moest Demeulenaere enkele uren voor de baby zorgen, terwijl zijn partner boven lag te slapen. Op een bepaald moment zou het slachtoffer tijdens een neusspoeling uit de zetel gevallen zijn. Volgens de beschuldigde reageerde het kindje niet meer, waarna hij in een paniekreactie meermaals hard met haar begon te schudden. Demeulenaere hield het meisje ook nog ondersteboven om te schudden. Het slachtoffer overleed uiteindelijk drie dagen later in het UZ in Gent aan de opgelopen hersenbloedingen.

In de motivering werd verwezen naar de bevindingen van de wetsdokter en de getuigenis van het medisch personeel van het Veurnse ziekenhuis en van het UZ. Daaruit bleek dat het slachtoffer bezweek door massieve hersenkneuzingen en -bloedingen, waardoor meerdere levensfuncties onherstelbaar beschadigd werden. Dat wees volgens de artsen onmiddellijk op een moedwillig dooreengeschud kind. Demeulenaere heeft dat schudden bovendien zelf bekend.

“Geen staat van paniek”

“Zijn beweringen dat hij dit onnadenkend en in paniek gedaan heeft, zijn volkomen onaannemelijk”, klonk het in het arrest. De val uit de zetel werd ronduit als ongeloofwaardig bestempeld. Ook aan de verschillende fases in het verhaal van de beschuldigde werd geen geloof gehecht. Bennet Demeulenaere maakte immers de moeder van Romy niet onmiddellijk wakker en talmde ook om de hulpdiensten te verwittigen. “Zijn neef Gianni Sanson stelde ook geen staat van paniek vast, enkel een zekere bedruktheid.” Tijdens dat bezoekje bekommerde de beschuldigde zich ook helemaal niet om zijn dochter.

Uit de debatten is volgens de jury duidelijk gebleken dat een gefrustreerde Demeulenaere agressief uit de hoek kan komen. Tijdens het bekijken van een film werd hij meermaals onderbroken door geluidjes van Romy. De jury is van oordeel dat hij haar daarom opzettelijk hardhandig dooreen heeft geschud. In het arrest werd ook opgemerkt dat de jonge vader de kwetsbaarheid van jonge baby’s goed kende. “Er bestaat daarom niet de minste redelijke twijfel over dat hij het oogmerk had om het slachtoffer Romy Demeulenaere te doden.” Zijn spijt doet hieraan volgens de juryleden geen afbreuk.

Het openbaar ministerie vorderde een celstraf van 21 jaar, maar de jury hield rekening met verzachtende omstandigheden: zijn zwakke sociale achtergrond, zijn gunstig strafverleden en zijn wil om zijn verslavingen te bestrijden. Hij werd veroordeeld tot 15 jaar cel.

Door Dany Van Loo