SP.A en PVDA: “Materniteit ASZ had niet moeten sluiten”

De PVDA overhandigde vorig jaar een petitie aan het stadsbestuur om de sluiting van de materniteit alsnog te keren. Foto: gjg

Geraardsbergen - Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) moeten zeventien materniteiten sluiten maar daar komt protest tegen. De kraamafdeling van het Geraardsbergse ASZ-ziekenhuis ging vorig jaar al dicht. “Maar dat was helemaal niet nodig” zeggen SP.A en PVDA in koor. Burgemeester Guido De Padt (Open VLD) verdedigt de beslissing.

“De studie van het KCE stelt dat  zeventien materniteiten beter dicht gaan omdat ze niet ‘kostenefficiënt’ zijn” stelt Nick Dobbelaere van PVDA Geraardsbergen vast. “Die studie stuit op veel protest. Van politici, maar ook ziekenhuizen zelf zijn het niet eens met de conclusies.”

“Het protest is terecht, de meerwaarde van kleinere materniteiten is duidelijk: kwaliteitsvolle toegankelijke zorg in de nabijheid van de mensen. Bevallingen behoren tot de basiszorg. Die kún je gewoon niet vergelijken met gespecialiseerde geneeskunde. Maar dat doet de studie nu net wel.”

“Ook Joachim Coens, voorzitter van CD&V, liet al weten dat het onaanvaardbaar is dat kleinere materniteiten zouden sluiten. Hij gebruikt daarvoor exact dezelfde argumenten als wij met de PVDA vorig jaar aanhaalden. Ironisch want in  Geraardsbergen was de CD&V net de grote pleitbezorger van de sluiting.”

De sluiting was volgens Dobbelare “verre van onvermijdelijk zoals burgemeester De Padt het destijds stelde. Dat was gelogen, weten we nu. Het was niets meer of minder dan een politieke beslissing tegen de belangen van de mensen.”

“Er was geen enkele gerechtvaardigde reden om de materniteit te sluiten. Als het stadsbestuur van Geraardsbergen een beetje de belangen van de inwoners volgt, klopt het daar in Aalst in de achterkamers van het ASZ eens goed op tafel en doet het de materniteit weer open. We betalen er genoeg voor” besluit Nick Dobbelaere.

Ook Emma Van der Maelen van SP.A Geraardsbergen is verbolgen. “Politici van allerlei slag, stand en partij reageren afkeurend op het voorstel van het KCE. Het Geraardsbergse stadsbestuur, de burgemeester op kop, heeft helaas voor een andere strategie  gekozen. In hun schijnbare streven om zo veel mogelijk beslissingen te nemen tegen de belangen van hun eigen bevolking in, hebben ze er mee ingestemd om de materniteit op eigen houtje te sluiten, dus nog voor het werd opgelegd door de overheid.”

Volgens SP.A is de “Geraardsbergse materniteit eigenlijk gesneuveld in de onderhandelingen over een op te richten ziekenhuisnetwerk waarvan de ASZ ziekenhuizen deel zouden moeten van uitmaken. Burgemeester De Padt heeft zijn eigen materniteit opgegeven zonder deftige garanties over de toekomst van de ASZ-campus van Geraardsbergen. Maar intussen is het ziekenhuisnetwerk is er nog altijd niet, de pensioenkosten zijn volledig verhaald op de stad en onze materniteit is dicht.”

Burgemeester De Padt reageert: “De cijfers die door het Kenniscentrum zijn vooropgesteld bedragen het dubbele van het aantal bevallingen die er in 2018 in Geraardsbergen genoteerd werden. We wisten dat dit op ons afkwam en de raad van bestuur van het ASZ heeft begin 2019 beslist om per 1 juli de materniteit te sluiten.”

“Dit was niet alleen belangrijk voor het personeel -dat duidelijkheid wou-, maar ook in het belang van moeder en kind die recht hebben op excellente zorg. De dienst  gynaecologie werd uitgebreid en de moeders worden uitstekend begeleid door onze gynaecologen en door Kind & Gezin. De materniteit in Geraardsbergen opnieuw openen is niet aan de orde, gelet op de vaststelling dat we hier nooit de vooropgestelde norm aan  bevallingen zullen halen.”

“De socialisten zouden beter een toontje lager liggen: zij hadden zoals ook CD&V en N-VA een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van het ziekenhuis maar die heeft zich op geen enkel ogenblik tegen de sluiting verzet, integendeel. Dat men hier vooral de man en niet de bal speelt, bewijst dat SP.A een stuurloos schip is geworden.”

Volgens De Padt worden de door de sluiting “vrijgekomen fondsen aangewend om verder te investeren in de Geraardsbergse ASZ-campus en in goede geneeskundige voor onze bevolking.”

Door Jan Lion
AANGERADEN