Knokse grondbezitters naar Raad van State tegen burgemeester Leopold Lippens

Burgemeester Lippens © IMAGEGLOBE

Enkele families stappen naar de Raad van State omdat Knokke-Heist hun potentiële bouwgronden heeft omgevormd tot landbouwgebied. “Onze gronden zijn opgeofferd voor die van de familie van burgemeester Lippens”, zeggen de families zaterdag in De Tijd.

(cdh)

Vorige week raakte al bekend dat het Brugse parket een opsporingsonderzoek voert naar Leopold Lippens, na een melding van belangenvermenging in dezelfde zaak.

De omvorming van een agrarisch gebied in de Tolpaertpolder naar een woon­uitbreidingsgebied is een van de prioriteiten van het gemeente­bestuur van Knokke-Heist. Tussen het centrum en Westkapelle ­moet een nieuwe woonwijk met 450 woningen komen. Maar er worden vragen ­gesteld bij de rol van burgemeester Leopold Lippens (Gemeente­belangen) in dit dossier.

Het Brugse parket bevestigde al dat een ­onderzoek naar Lippens loopt, na een audit van Audit Vlaanderen. Lippens was aanwezig op gemeenteraden en nam deel aan debatten over het noordelijke deel van de Tolpaertpolder. De familie van Lippens is eigenaar van het leeuwendeel van de gronden. Audit Vlaanderen meent dat Lippens zichzelf had moeten wraken toen de ontwikkeling van de polder aan bod kwam en hierover beslissingen genomen werden.

Met een verzoekschrift bij de Raad van State krijgt het dossier een extra dimensie. Het gaat uit van twee families die samen optreden in het belang van een tiental eigenaars van 20 hectare grond in Westkapelle. Die grond was decennialang ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. Maar in een recent gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is de bestemming gewijzigd in landbouwgrond, een zware financiële aderlating voor de grondeigenaars.

Volgens de betrokken families kwam die bestemmingswijziging er om plaats te maken voor het project op de Tolpaertpolder. “Om de bestemming van de Tolpaertpolder als agrarisch gebied te kunnen wijzigen, moest elders woonuitbreidingsgebied worden gecompenseerd”, zegt Erika Rentmeesters, advocate van de grondeigenaars.

In een reactie ontkent schepen van Ruimtelijke Ordening Kris Demeyere dat de beslissing het woonuitbreidingsgebied in Westkapelle te schrappen er kwam om plaats te maken voor het ontwikkelingsproject op de Tolpaertpolder.

Aangeboden door onze partners