Vlaamse regering schuift VRT-baas Paul Lembrechts opzij

Paul Lembrechts Foto: Jimmy Kets

De Vlaamse regering schuift Paul Lembrechts, de CEO van de VRT, opzij. Daarmee komt een einde aan de machtsstrijd aan de top van de openbare omroep. Lembrechts wordt ad interim vervangen door zijn voorganger Leo Hellemans.

Met het ontslag van Lembrechts komt er een einde aan de open oorlog tussen de CEO van de openbare omroep en zijn nummer twee, Peter Claes. Lembrechts vroeg de raad van bestuur van de VRT de afgelopen weken tot tweemaal toe om het ontslag van zijn directeur Media en Productie, die hij “oncollegiaal en deloyaal gedrag” verweet.

LEES OOK. Open oorlog bij de VRT na brief van directie over omstreden topman: “Manipulatief, polariserend, deloyaal” (+)

Lembrechts kreeg daarbij weliswaar de steun van de rest van het directiecomité, maar de raad van bestuur weigerde telkens. Ook een poging tot bemiddeling om de patstelling aan de top van de openbare omroep te doorbreken, leidde tot niets.

Lembrechts wordt ontslagen: “Lekken niet geapprecieerd”

De Vlaamse regering hakte daarom maandagochtend de knoop door, en stuurt Lembrechts de laan uit. Dat maakte Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) om 11 uur bekend op een persconferentie aan de Reyerslaan. “Hij had niet meer de geloofwaardigheid als gedelegeerd bestuurder om de VRT te leiden”, aldus Dalle. “De VRT is zoals elke organisatie een mensenbusiness. Mensen met kwaliteiten, maar ook met gebreken en werkpunten. We hebben dan ook alle ruimte gegeven aan de bemiddelingsopdracht, maar daaruit bleek dat het vertrouwen (tussen Lembrechts en Claes, nvdr.) niet kon worden hersteld. Wat ik niet heb geapprecieerd, is dat er in de media beschuldigingen zijn geuit, zowel on als off the record. Dat was zeer negatief voor de openbare omroep, en die bladzijde willen we nu omslaan.”

Lembrechts wordt tijdelijk vervangen door Leo Hellemans, die van 2014 tot 2016 al eens gedelegeerd bestuurder van de VRT was. “Die keuze is gemotiveerd door zijn ervaring en kennis van het huis”, aldus Dalle. “We denken dat hij de geschikte persoon is om de rust terug te brengen in deze bijzonder moeilijke dagen en weken voor de openbare omroep.”

Vlaamse regering schuift VRT-baas Paul Lembrechts opzij
Luc Van den Brande, Benjamin Dalle en Leo Hellemans Foto: mvdr

Omstreden Claes blijft (voorlopig) aan boord

Hellemans moet ook het vertrouwen in het directiecomité herstellen. Er werd gespeculeerd dat de leden van dat comité zouden opstappen na het ontslag van Lembrechts, maar die zouden nu hebben toegezegd om de rangen te sluiten. De nieuwe CEO moet ook bekijken wat de rol van Peter Claes nog kan zijn. Hellemans wil daar naar eigen zeggen snel over beslissen, “dat zal geen maanden duren”. De omstreden directeur blijft voorlopig wel op non-actief staan, maar is dus nog steeds in dienst van de VRT.

Volgens Dalle wil de Vlaamse regering ook “ten laatste voor de zomer” een definitieve CEO aanstellen, die mee de nieuwe beheersovereenkomst voor de VRT moet onderhandelen.

Vlaamse regering schuift VRT-baas Paul Lembrechts opzij
Peter Claes Foto: BELGA

Hellemans: “Vrees voor besparingen? Er wordt overal bespaard”

Leo Hellemans keerde naar eigen zeggen “met gemengde gevoelens” terug naar zijn VRT. “Ik ken Paul én Peter goed, het gaat om twee mensen met een groot hart voor de openbare omroep. Het is bijzonder jammer dat de bemiddelingspoging tussen de twee niet is geslaagd, het zat blijkbaar te diep. Maar als het vertrouwen tussen de aandeelhouder (de Vlaamse regering, nvdr.) en de CEO geschonden is, moet die hersteld worden. Daarom heb ik ‘ja’ gezegd op de herhaaldelijke vraag van de minister.”

LEES OOK. “Dit is geen ruzie tussen directeurs van de VRT, dit gaat over het voortbestaan van de openbare omroep” (+)

“Mijn eerste prioriteit is nu de rust aan de top van dit bedrijf terugbrengen”, aldus Hellemans. “Daarna zal ik de nieuwe beheersovereenkomst zo goed mogelijk voorbereiden, zodat de nieuwe CEO een goede basis heeft. We moeten zoeken naar de perfecte plaats van de openbare omroep in het nieuwe medialandschap. Of ik vrees voor grote besparingen? Er wordt overal bespaard, niet alleen hier. Maar de VRT moet vooral een goed verhaal brengen, daar zal dan wel een goede financiering tegenover staan.”

Vlaamse regering schuift VRT-baas Paul Lembrechts opzij
Leo Hellemans Foto: BELGA

Vakbondsfront: “Ontslag van Lembrechts is onaanvaardbaar”

Het verzamelde front van vakbonden (ACV, ACOD en VSOA) en personeelsvereniging ‘Iedereen VRT’ noemt het ontslag van Lembrechts echter “onaanvaardbaar”. De CEO had zich volgens het vakbondsfront in een gezamenlijk persbericht “ondubbelzinnig geëngageerd om de toekomst van de VRT te beschermen tegen de massale besparingen die de Vlaamse regering ons wil opleggen. De reactie van de Vlaamse regering is hem te ontslaan. Dat is voor ons onaanvaardbaar”, zeker nu de onderhandelingen over een nieuwe beheersovereenkomst op het punt staan te beginnen.

Er zou nu een crisismanager komen, maar dat is volgens de personeelsvertegenwoordigers zinloos. “Er is helemaal geen crisis bij de VRT. De openbare omroep functioneert beter dan ooit tevoren. De enige crisis is die, die door de Vlaamse regering zelf veroorzaakt is.”

Van de nieuwe CEO wordt alvast geëist dat “zij of hij zich even ondubbelzinnig engageert tegen de verwoestende besparingen die de Vlaamse regering blijft doordrukken”. Ook al wordt met Lembrechts één personeelslid ontslagen, “er blijven er nog 1.999 die zullen blijven vechten voor de toekomst van de openbare omroep”. Bij de VRT loopt momenteel een stakingsaanzegging. Die werd vorige week nog door de vakbonden verlengd tot eind juli.

Katia Segers (SP.A): “Vlaamse regering stort VRT in chaos”

Ook volgens Vlaams Parlementslid Katia Segers (SP.A) stort de Vlaamse regering de VRT in chaos. “Is dit paniekvoetbal, of een doelbewuste strategie om de VRT te verzwakken?”, vraagt ze zich af. “Bovendien is de interne onrust met het ontslag van Lembrechts niet opgelost. Met uitzondering van Claes had het directiecomité zich immers unisono en duidelijk achter Lembrechts geschaard.”

“Op dit cruciale moment, met een nieuwe raad van bestuur die de nieuwe besparingen moet uitvoeren en de nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse regering moet onderhandelen, is het essentieel om in het belang van de instelling en van de mensen op de werkvloer zo snel mogelijk de rust te herstellen en zo snel mogelijk werk te maken van een sterke visie op de missie en opdracht van het huis van vertrouwen”, aldus Segers.

Door jvh
AANGERADEN