1 op 3 Gentenaars woonde hier tien jaar geleden nog niet

Foto: DVH

Gent -

36 procent van de Gentenaars woonde tien jaar geleden nog niet in de stad, blijkt uit een nieuwe studie. In het centrum van Gent zijn zelfs meer dan de hélft nieuwkomers. Nieuwe migratiestromen en West-Vlamingen die blijven plakken zijn de belangrijkste redenen.

De afgelopen tien jaar is de bevolking in Gent met 21.578 mannen en vrouwen toegenomen, goed voor een stijging van 8 procent. Een veel opvallender cijfer uit de nieuwe studie van de dienst Data en Informatie is dat van de 94.586 inwoners die tien jaar geleden nog niet in Gent woonden. Kinderen die tien jaar geleden nog niet waren geboren zijn bij dat cijfer geteld. In het centrum zijn er 55 procent nieuwelingen, in Drongen is dat bijvoorbeeld maar 22 procent. Nieuwkomers kiezen eerder voor het centrum. 47 procent van de Gentenaars woont vandaag op hetzelfde adres van tien jaar geleden.

Er zijn verschillende redenen voor de opvallende cijfers. Gent blijft een enorme aantrekkingspool voor mensen die op de arbeidsmarkt komen. Enkel de laatste vijf jaar kwamen er 40.000 twintigers in Gent wonen. Ze blijven hier niet allemaal: eens de dertig voorbij keert een pak terug naar gemeenten buiten Gent.

De West-Vlamingen blijven naar Gent komen. De instroom is groter dan de uitstroom van Gentenaars die naar West-Vlaanderen trekken of West-Vlamingen die na een paar jaar terugkeren. En dan zijn is er de internationale migratie. Vooral de afgelopen vijftien jaar zijn er behalve Turken en Maghrebijnen niet stromen bijgekomen, met de Bulgaren als voornaamste groep. Vanuit landen als Ghana, Syrië en Afghanistan komen er ook meer mensen van buiten de Europese Unie.

Door Jan Claeys