Algemene staking bij VRT na ontslag van CEO

Foto: BELGAIMAGE

De werknemers van de VRT houden op maandag 27 januari een 24-urenstaking. Er heerst grote onvrede binnen de openbare omroep om het ontslag van ceo Paul Lembrechts, die vandaag de laan werd uitgestuurd. Op de stakingsdag zullen “alternatieve programma’s” uitgezonden worden.

Het Personeelsfront van de VRT en de vakbonden ACOD, ACV en VSOA verwerpen het ontslag van Lembrechts. “Hij heeft zich ondubbelzinnig geëngageerd om de toekomst van de VRT te beschermen tegen de massale besparingen die de Vlaamse regering ons wil opleggen”, meldden ze maandagochtend al in een persbericht. “De reactie van de Vlaamse regering is hem te ontslaan. Dat is voor ons onaanvaardbaar. Nu donderdag 23 januari beginnen, met de hoorzittingen in het Vlaams Parlement, de onderhandelingen voor een nieuwe beheersovereenkomst. Net op dit moment beslist de regering om de VRT te onthoofden.”

Uit protest organiseerden personeel en vakbonden om 14 uur al een korte walk-out. Maar op maandag 27 januari wordt dus een versnelling hoger geschakeld. Op die dag wordt een 24-urenstaking gehouden, zo maken de vakbonden bij de VRT bekend. “De nieuw samengestelde raad van bestuur heeft die dag zijn eerste bijeenkomst. Laten we hen en de Vlaamse regering duidelijk maken dat wij ons blijven verzetten tegen elke poging om de openbare omroep te verzwakken”, klinkt het. “Er werd niet eens de moeite genomen om het VRT-personeel persoonlijk te informeren over het ontslag van Lembrechts.”

Het ontslag van Lembrechts lost ook volgens Vlaams parlementslid Katia Segers, die de mediasector opvolgt voor SP.A, de interne onrust bij de openbare omroep niet op. “De beslissing van de Vlaamse regering stort de VRT in chaos. Is dit paniekvoetbal van de Vlaamse regering of een doelbewuste strategie om de VRT te verzwakken?”

Het vertrek van Paul Lembrechts komt er na een conflict met directeur Media & Productie Peter Claes. Lembrechts vroeg zijn ontslag, de raad van bestuur ging daar niet op in. Die vertrouwensbreuk legde het hele directiecomité lam.

Segers wijst erop dat het directiecomité zich unisono - met uitzondering van Claes - achter Paul Lembrechts had geschaard. Ook het lot van Peter Claes is nog onzeker. Mogelijk wordt het hele directiecomité herschikt.

Hellemans moet voorstel doen

De raad van bestuur van de VRT vraagt intussen aan Leo Hellemans, de nieuwe interim-CEO, om op korte termijn een voorstel te doen om het directiecollege coherent te laten functioneren en na te gaan of en hoe Peter Claes, de directeur Media en Productie, hierin geïntegreerd kan worden. Tot op dat ogenblik blijft Claes tijdelijk verder vrijgesteld van dienst. Dat heeft Luc Van den Brande, de voorzitter van de raad van bestuur, maandagavond gezegd.

De raad van bestuur van de openbare omroep heeft akte genomen van de beslissing van de Vlaamse regering om de gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts te ontslaan, een beslissing die alleen de Vlaamse regering toekomt. De raad spreekt zijn oprechte waardering uit voor al het werk dat Paul Lembrechts de afgelopen jaren heeft verricht.

Door jvt, pvm, gjs
AANGERADEN