Gwendolyn Rutten houdt nieuwjaarsspeech: geen woord over N-VA maar wel “l’union fait la force”

Foto: Photo News

In haar nieuwjaarsspeech heeft Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten nogmaals de banden aangehaald met de “vrienden van MR”. Ze verzet zich tegen diegenen die een stilstand, een splitsing of een blokkering van het land voor ogen hebben. “We maken onze boodschap duidelijk: L’union fait la force. Eendracht maakt macht.”

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten trekt in haar nieuwjaarsspeech terug naar de basisprincipes van het liberalisme. Het is een boodschap die we de voorbije weken, in de opwarmingsfase richting voorzittersverkiezingen, al vaker gehoord hebben bij de kandidaten en de eventuele kandidaten. Volgens Rutten ligt het liberalisme onder vuur van linkse en rechtse populisten, extremisten, nationalisten en conservatieven. Ze wijst onder meer naar de haat tegen vreemdelingen en naar zij die “terugwillen naar een tijd die nooit bestond”.

Rutten verzet zich tegen diegenen die de klimaatverandering ontkennen en zij die de euthanasiewetgeving willen terugdraaien. Maar iedereen keek vooral uit naar wat ze te vertellen had in het kader van het federaal formatieproces. Net zoals N-VA-voorzitter Bart De Wever op zijn nieuwjaarsreceptie vindt ze dat wie een leven lang gewerkt heeft een fatsoenlijk pensioen verdient. “Maar wij zeggen dat niet om een ‘politieke opening’ te maken of ‘een toegeving te doen’, maar omdat we het menen en doen.”

Open VLD blijft zich vastklinken aan “onze vrienden van MR”, de enige andere partij die Rutten bij naam noemt. N-VA krijgt geen vermelding, maar Ruttens pleidooi gaat wel loodrecht in tegen de communautaire eisen van de Vlaams-nationalisten. Rutten trekt voluit de Belgische kaart. “We werken samen aan een beter land, voor alle Belgen. We passen voor blokkeringen, een splitsing of stilstand. We maken onze boodschap samen duidelijk: L’union fait la force. Eendracht maakt macht.”

Door Hannes Cattebeke
AANGERADEN