Verzekering kan meekijken in medisch dossier

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wil het hele systeem nu herbekijken. © Photo News

Verzekeringsartsen kunnen de digitale medische dossiers van patiënten inkijken. Informatie uit de medische geschiedenis van een patiënt kan zo gebruikt worden om terugbetaling in een verzekeringsdossier te betwisten, zo blijkt uit onderzoek van De Morgen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wil het hele systeem nu herbekijken.

Verschillende patiënten getuigen aan De Morgen dat verzekeringsartsen, zonder hun medeweten en zonder hun toestemming, in hun elektronische patiëntendossier hebben gekeken.

Alle ziekenhuizen werken tegenwoordig met zulke elektronische patiëntendossiers, waarin ze alle medische gegevens van de persoon in kwestie bijhouden. De gegevens kunnen ook gedeeld worden met andere artsen die de patiënt voor zich krijgt, waardoor bijvoorbeeld scans en foto’s niet telkens opnieuw moeten worden gemaakt.

De regelgeving hierover is heel duidelijk: enkel artsen die op dat moment een behandelrelatie hebben met de patiënt mogen, mits toestemming van die patiënt, in het medisch dossier kijken. Maar ook dokters bij wie dat niet zo is, kunnen soms in die dossiers. “Dat kan ook niet anders”, klinkt het op het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). “De dossiers volledig ontoegankelijk maken, kan tot levensgevaarlijke situaties leiden. Dan zou een spoedarts bijvoorbeeld niet in het medisch dossier kunnen kijken van een patiënt die bij hem binnenkomt.”

En dus kunnen, technisch gezien, alle dokters binnen een bepaald ziekenhuis of binnen een bepaalde groep ziekenhuizen die met hetzelfde dossiersysteem werken in de dossiers van alle patiënten inbreken. Aangezien verzekeringsartsen in de meeste gevallen werkzaam zijn binnen een ziekenhuis, kunnen ook zij in die dossiers.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten