985 mensen veranderden van familienaam in 2019, 243 aanvragen geweigerd

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: Shutterstock

In 2019 zijn 985 personen van familienaam veranderd. Dat blijkt uit gegevens van de dienst naamsverandering van de federale overheidsdienst Justitie. Dat zijn er minder dan vorig jaar, toen 1.088 mensen een andere achternaam kregen.

Vorig jaar kreeg de dienst naamsverandering 1.317 aanvragen binnen, 8 procent minder dan in 2018 (1.432). In totaal werden er exact 700 verzoeken tot wijziging van de familienaam goedgekeurd bij Koninklijk Besluit. Het gaat daarbij om 985 personen, omdat één verzoek op verschillende personen (bijvoorbeeld binnen één gezin) kan slaan. In 2018 ging het om 739 dossiers die betrekking hadden op 1.088 personen.

Geweigerde aanvragen

Er werden in 2019 ook 243 aanvragen geweigerd. “De verandering van de familienaam is geen recht, maar enkel een gunst”, zegt een woordvoerder van de FOD Justitie. Ze wordt slechts “uitzonderlijk toegestaan op voorwaarde dat het verzoek gesteund is op ernstige redenen”. De nieuwe naam mag ook niet leiden tot verwarring en de verzoeker of derden niet schaden. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met het strafregister van de verzoeker.

Een mogelijke geldige reden voor een familienaamsverandering is bijvoorbeeld het gelijkstellen van namen van mensen met meerdere nationaliteiten, die soms verschillende namen hebben in elk van de staten. Ook vrouwen die de naam van hun (buitenlandse) echtgenoot overnamen en na de scheiding weer hun meisjesnaam willen gebruiken, of genaturaliseerde Belgen met een zeer moeilijk uit te spreken of te schrijven naam, of die een naam hebben die verwijst naar een dictator in het land van herkomst, komen in aanmerking.

Ook uit het buitenland geadopteerde kinderen, mensen van wie de naam hen kan schaden wegens een specifieke familiegeschiedenis (bijvoorbeeld Dutroux) en personen met een belachelijke naam, kunnen onder meer nog hun familienaam laten veranderen.

Door jvh
TOP 10 MEEST GELEZEN