Ook buitengewoon basisonderwijs vervoegt Antwerps aanmeldsysteem

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: BART DEWAELE

Antwerpen -

In Antwerpen gaat maandag de aanmeldperiode voor het schooljaar 2020-2021 van start voor het basisonderwijs. Voor het eerst is er ook een centraal aanmeldsysteem in het buitengewoon basisonderwijs. Ook drie scholen van buiten Antwerpen doen daaraan mee.

Het aanmelden van een kind voor een kleuter- of lagere school van voorkeur gebeurt zoals steeds via meldjeaan.antwerpen.be en moet kamperen voor de schoolpoorten vermijden. Tijdens de eerste fase, van 27 januari tot 7 februari, gaat het om kinderen die ingeschreven willen worden in de school van hun broer of hun zus of waar een van hun ouders werkt. Zij krijgen voorrang.

In de tweede fase, van 2 tot 31 maart, komen alle andere kinderen aan de beurt. Na (een fase van) de aanmeldingsperiode krijgen de ouders bericht of ze hun kind vervolgens inderdaad kunnen inschrijven in een van de scholen van hun keuze. Vorig jaar was dat het geval bij 96 procent van de Antwerpse instappertjes - bij de andere leeftijden geven de cijfers een vertekend beeld aangezien het vooral gaat om kinderen die al een school hebben, maar zouden willen veranderen.

De plaatsen worden verdeeld volgens de criteria schoolvoorkeur en afstand, niet volgens volgorde van aanmelden. Voor kinderen die ingeschreven worden voor de instapklas, eerste kleuterklas of het eerste leerjaar geldt de dubbele contingentering en wordt aan de hand van vragen bepaald of ze indicator of niet-indicatorleerling zijn.

Voor het eerst neemt ook het buitengewoon basisonderwijs deel aan de Antwerpse aanmeldperiode. De eerste fase, van 2 tot 13 maart, gebeurt daar wel met rechtstreekse inschrijving. De tweede fase gebeurt met “meldjeaan” en loopt van 19 maart tot 3 april.

Door jvh
AANGERADEN