Twee dokters betrokken bij sociale fraude van 13 miljoen euro

Foto: Photo News

Hasselt -

Een onderzoek naar grootschalige fraude met uitkeringen is afgerond. Een bende zou met de hulp van valse attesten, geleverd door twee Limburgse artsen, zo’n 257 mensen onterecht ‘langdurig ziek’ hebben laten verklaren. De 257 kregen in totaal voor zo’n 13 miljoen euro aan premies uitbetaald.

“De grootste sociale fraude ooit”, zo klonk het eerder bij het arbeidsauditoraat van Limburg dat acht betrokkenen wil doorverwijzen. Spilfiguur zou Birol B. zijn, een Limburger van Turkse origine. Hij kreeg ooit een mes in zijn rug en kon zich invalide laten verklaren bij een arts. Vrienden van hem die ook een uitkering wilden, stuurde hij – na 3.000 euro te hebben ontvangen – naar twee bevriende artsen. Die maakten de nodige attesten op en zo konden 257 mensen voor 13 miljoen euro aan onterechte uitkeringen krijgen. Een van de verdachte artsen is een 64-jarige neurochirurg uit Knokke. “Ik ontken ten stelligste dat ik mij met die praktijken ingelaten heb. Ik ken de patiënten, maar kan al mijn beslissingen met geneeskundige onderzoeken staven. Ik heb nooit één euro, een reis of wat dan ook gekregen om zulke attesten uit te schrijven. Ik ben onschuldig en men haalt met dit onderzoek mijn hele reputatie door het slijk. Gelukkig steunen mijn patiënten mij.” De tweede arts zou een neuropsychiater van 87 zijn die ook als gerechtelijk expert optrad.

Door cds, nv
TOP 10 MEEST GELEZEN