Vakbondsbetoging trekt dinsdag door Brussel: hier zal u hinder ondervinden

(archiefbeeld) Foto: Bart Dewaele

Brussel -

De socialistische vakbond ABVV organiseert dinsdag een nationale betoging in de straten van Brussel. “Volgens de organisatoren zullen er ongeveer 10.000 à 15.000 mensen deelnemen”, zegt politiewoordvoerder Ilse Van de keere. “We verwachten heel wat verkeershinder in het centrum. Kom niet met de wagen naar de hoofdstad, maar doe een beroep op de metro.”

LEES OOK. Socialistische vakbond gaat op 28 januari betogen voor “sterke sociale zekerheid”

Het ACOD Sector Overheidsdiensten heeft een aanzegging voor een 24 urenstaking ingediend om dinsdag het werk neer te leggen voor een sterke en rechtvaardig gefinancierde sociale zekerheid. “Volgens de organisatoren worden maximaal 15.000 betogers verwacht”, zegt Van de keere. “De manifestatie zal rond 10 uur starten aan het Noordstation en zal eindigen aan Brussel Zuid. En dat zal ontegensprekelijk verkeershinder meebrengen. Het Brussels politiekorps zal er alles aan doen om het verkeer vlot te laten verlopen, maar we vragen met aandrang om niet met de wagen naar de hoofdstad te komen. Maak gebruik van de metro en de premetro om je te verplaatsen.”

Rond 13 uur zullen de top van de vakbond en ook de socialistische mutualiteiten speechen aan Brussel Zuid.

Openbaar vervoer

Ook het openbaar vervoer zal getroffen worden door de manifestatie. Zo laat de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB weten dat ze hinder verwacht op het tram-, bus en metroverkeer omdat een deel van het personeel deelneemt aan de actiedag. “Het metronet zal zeker storingen ondervinden. Bovendien zal de betoging hinder veroorzaken op de bovengrondse lijnen van de MIVB die het parcours van de manifestatie kruisen”, klinkt het. De NMBS verwacht geen hinder op het spoor door de betoging, en ook bij De Lijn wordt vermoed dat er weinig hinder zal zijn. “Het gaat maar om één vakbond die oproept om actie te voeren en er is niet echt opgeroepen om te staken, maar wel om deel te nemen aan de betoging”, klinkt het bij de openbaarvervoermaatschappij.

Bij Bpost worden door de actie geen structurele problemen verwacht, al is het wel mogelijk dat er lokale hinder is, bijvoorbeeld wanneer straten worden afgesloten en postbodes niet geraken waar ze moeten zijn, zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck. “Ook de Antwerpse kinderdagverblijven, een dienst die zich traditioneel achter de betoging schaart, sluiten mogelijk de deuren, net als de Antwerpse recyclageparken”, aldus Chris Camps van het ACOD.

Het ABVV meldde eerder al dat ze verwacht dat de cipiers prominent aanwezig zullen zijn op de actiedag. In verschillende gevangenissen wordt al gestaakt tegen de invoering van een minimale dienstverlening. Woordvoerster van het gevangeniswezen Kathleen Van De Vijver meldt maandag dat de ABVV-actie mogelijks een extra impact zal hebben op alle gevangenissen in het land.

Ook in de haven van Antwerpen is er een impact van de nationale actiedag, maar die blijft al bij al beperkt. Dat zegt het Havenbedrijf. Zoals verwacht is er vooral hinder in het gebied achter de sluizen en dus niet aan de grootste containerterminals. Een dertigtal schepen ligt momenteel te wachten om het havengebied in te mogen.

Het Havenbedrijf verwacht dat het aantal wachtende schepen de komende uren nog toeneemt tot zowat vijftig of zestig. De opgelopen achterstand zou wel binnen de 24 uur kunnen worden weggewerkt. Voor de binnenvaart zijn er geen problemen.

“Beter om constructieve beleidsvoorstellen te formuleren dan te staken”

De andere vakbonden nemen niet deel aan de betoging. ACLVB meldt maandag dat nu militanten op straat sturen voorbarig lijkt, “voornamelijk omdat de regering in lopende zaken geen enkele beslissing kan nemen én omdat de federale regeringsvorming nog helemaal niet in het verschiet ligt”.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) verbaast zich over de nationale actiedag van het ABVV tegen de toestand van de sociale zekerheid. “Waarom actie voeren en de bedrijven in moeilijkheden brengen, terwijl zij het gros van de inkomsten van de sociale zekerheid verzekeren?”, hekelt topman Pieter Timmermans. Volgens het VBO moet er nu vooral worden ingezet op risicopreventie om langdurige werkloosheid te bestrijden en de maximale inzet van de welvaartsenveloppe en sociale zekerheid die aanzet tot werken. “In plaats van te manifesteren op straat, lijkt het mij beter om constructieve beleidsvoorstellen te formuleren”, besluit Timmermans.

Minimumpensioen van 1.500 euro

Een aantal middenveldorganisatie neemt wel deel aan de actie, en ook de PVDA laat maandag weten aanwezig te zijn op de betoging. Onder meer federaal volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw en Vlaams fractieleider Jos D’Haese zullen de betogers vanop een podium op de Pachecolaan toespreken. “Het is een belangrijk moment om met mensen uit alle sectoren en uit heel het land de eis voor een minimumpensioen van 1.500 euro netto kracht bij te zetten”, aldus de partij.

Door Lien Lammens
AANGERADEN