Verdediging van Trump minimaliseert onthulling van adviseur Bolton en beschuldigt Obama van quid pro quo

Bron © Reuters, Bloomberg, Fox, CNN, Guardian

Foto: AP

Een legertje advocaten heeft Amerikaans president Donald Trump urenlang in de Senaat verdedigd tegen een afzetting. De even voordien uitgelekte onthulling van Trumps voormalige adviseur John Bolton werd grotendeels genegeerd of als die dan toch eens ter sprake kwam, geminimaliseerd. Hun belangrijkste argument: Trump deed niets mis, en mocht dat toch zo zijn dan deden ook andere presidenten het, en Trump zou er niet voor impeached moeten worden.

Het was een bewust lek door de Democraten om de Republikeinen te overtuigen hem toch als getuige te dagvaarden. Zij zouden zich niet bezighouden met speculatie. Die overigens niet nieuw is. En het bewijst niets. Tot zover het standpunt van Trumps verdediging over de gelekte kladversie van een nieuw boek van John Bolton, de voormalige veilgheidsadviseur van de president. Daarin verklaarde Bolton dat Trump wel degelijk steun aan Oekraïne koppelde aan een onderzoek naar zijn rivaal Joe Biden, een van de aanleidingen voor de beschuldiging van machtsmisbruik waarvoor de president in de Senaat terechtstaat, naast tegenwerking van het Congres.

LEES OOK. Dé cruciale getuige tegen Trump, maar mág hij straks ook komen opdraven? (+)

Trump ontkende intussen dat hij “ooit iets gezegd heeft” aan Bolton. Team-Trump wilde tijdens de tweede dag van hun uiteenzetting in de Senaat dan ook weinig woorden vuil maken aan de onthullingen.

“Geen machtsmisbruik”

De advocaten van de president begonnen met te argumenteren dat hij niets mis deed: het was gerechtvaardigd dat Trump de Bidens wilde onderzoeken wegens mogelijke corruptie in Oekraïne, aldus Pam Bondi – volgens de Democraten een doorprikte samenzweringstheorie.

Advocaat Robert Ray stelde dat er bovendien geen bewijs was voor quid pro quo, daarvoor zou Trump expliciet iets moeten gezegd hebben als “dit is de deal” en dan de steun en het onderzoek moeten gelinkt hebben, maar dat is volgens hem niet gebeurd. “Lees het transcript (van het telefoongesprek met Zelenski, nvdr.)”, waarmee hij het mantra van de president herhaalde. De Democraten zeggen niet te geloven dat het transcript volledig is.

De andere veelgebruikte uitspraak van Trump, dat het telefoontje perfect was, herhaalde Ray niet. Hij erkende dat het “minder dan perfect” was. “Het zou beter geweest zijn, in een poging om een buitenlandse regering actie te doen ondernemen, te coördineren met onze regering, via de gepaste kanalen.”

“Machtsmisbruik niet genoeg voor impeachment”

Trump deed dus misschien wel iets verkeerd, maar zelfs al mocht er quid pro quo geweest zijn: Obama maakte zich daar (ook) schuldig aan, pleegde machtsmisbruik en zou daarvoor impeached kunnen zijn, net als vele andere presidenten, vervolgde team-Trump ter verdediging. Al argumenteerden ze ook dat machtsmisbruik niet volstaat voor impeachment, dat een overgebruikt wapen is.

Verdediging van Trump minimaliseert onthulling van adviseur Bolton en beschuldigt Obama van quid pro quo
Foto: Photo News

Advocaat Eric Herschmann pleitte dat de vorige president, Democraat Barack Obama, “zonder twijfel” een “quid pro quo” pleegde in 2012, en dat de beschuldiging van machtsmisbruik meer op hem van toepassing was dan op Trump. Obama vroeg aan toenmalig Russisch leider Dmitri Medvedev om aanstaand president Vladimir Poetin te vragen hem “tijd te geven” om te onderhandelen over zaken als verdediging tegen raketten. “Dit is mijn laatste verkiezing, na mijn verkiezing heb ik meer flexibiliteit”, had Obama gezegd in een persoonlijk gesprek dat buiten hun weten werd opgenomen.

Alan Dershowitz, een van de aanklagers in Democratisch president Bill Clintons impeachmentproces ruim twintig jaar geleden, begon met te zeggen dat hij voor Hillary Clinton had gestemd en dezelfde argumenten zou gebruiken als zij terechtstond; “ik ben hier omdat ik houd van mijn land en grondwet”. Zoals de Democraten eerder met een video uit dat proces toonden, argumenteerde hij indertijd dat voor impeachment niet noodzakelijk een misdaad gepleegd moest zijn. Maar, aldus Dershowitz, hij veranderde intussen van mening daarover, na bijkomend onderzoek naar de materie. Er moet wel degelijk een misdaad zijn, denkt hij nu. “Puur niet-crimineel gedrag, waaronder machtsmisbruik en het tegenwerken van het Congres, vallen buiten inbreuken waarvoor men impeached kan worden.”

Volgens Dershowitz is de beschuldiging van machtsmisbruik een “politiek wapen”. Volgens hem zouden George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, John Quincy Adams, James Polk, Abraham Lincoln, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H. W. Bush en Barack Obama volgens die logica allemaal impeached kunnen worden.

Advocaat Kenneth Starr, die het onderzoek voerde naar Bill Clinton, noemde impeachment – dat nu voor de derde keer in de geschiedenis gebeurt – een overgebruikt instrument. Hij zei dat Democraten zich dat nog zouden beklagen eens het aan de Republikeinen was. “Zoals oorlog is impeachment de hel.”

“Onwettig proces”

Verdediging van Trump minimaliseert onthulling van adviseur Bolton en beschuldigt Obama van quid pro quo
Philbin. Foto: AP

Het laatste argument van Trumps verdediging was de onwettigheid van het hele impeachmentproces. Volgens advocaat Patrick Philbin was het impeachmentonderzoek van het Huis van Afgevaardigden onwettig, onder meer wegens onwettige dagvaardingen van getuigen en aanstellingen van onderzoekscommissies, en perslekken. “Maar ondanks het oneerlijke, eenzijdige proces in het Huis, blijkt uit het verzamelde materiaal van de Democraten dat de president niets verkeerd deed. Het spreekt de president al vrij.”

En wat betreft de beschuldiging van tegenwerking van het Congres, proberen de Democraten volgens Philbin de president af te zetten omdat hij zich verweerde tegen wettelijk gebrekkige eisen. De Democraten zeggen volgens hem dat de uitvoerende macht zich moet schikken als zij documenten opvragen, zonder dat ze dat volgens het grondwettelijke proces doen, langs de rechtbanken. Volgens Philbin kan dat het machtsevenwicht vernietigen.

Ook volgens advocaat Ray was er geen tegenwerking van het Congres in hun onderzoek naar de zaak, want de getuigenissen die Trump volgens de beschuldigingen tegenhield kunnen enkel afgedwongen worden door een bevoegde rechtbank, aldus Ray. “Ik kan als antwoord alleen zeggen: boehoe.”

“Laat kiezers beslissen”

Advocaat Herschmann besloot dat de Democratische aanklagers het Amerikaanse volk niet vertrouwen om een president te verkiezen. “Wij daarentegen vertrouwen onze mede-Amerikanen om hun kandidaat te kiezen en laten het Amerikaanse volk kiezen.” “Overtuig het kiespubliek aan het stemhokje, probeer niet tussen te komen in een verkiezing die maanden verwijderd is, met deze impeachmentartikelen.”

Druk voor getuigen

Verdediging van Trump minimaliseert onthulling van adviseur Bolton en beschuldigt Obama van quid pro quo
Bolton. Foto: AFP

De Republikeinen blokkeerden bij het begin van het impeachmentproces alle amendementen om bijkomende getuigen op te roepen in de Senaat. Volgens de Democraten omdat ze doodsbang zijn voor wat John Bolton zou zeggen. Zijn onthullingen deden gisteren alvast de druk toenemen om na de pleidooien alsnog getuigen – of toch minstens hem – te dagvaarden. Mitt Romney, Susan Collins en enkele andere Republikeinse senatoren zouden overwegen voor getuigen te stemmen en volgens Romney is er steeds meer discussie over binnen de partij. Vermoedelijk wordt daar vrijdag of zaterdag over gestemd.

Leider van de Democraten in de Senaat Chuck Schumer verklaarde: “We hebben een getuige met bewijs uit de eerste hand, over de acties waarvoor de president terechtstaat. Hij is bereid te getuigen. Hoe kunnen Republikeinse senatoren niet stemmen om die getuige op te roepen en zijn documenten op te vragen?”

Volgens hoofdaanklager Democraat Adam Schiff wordt het voor de Republikeinen nu “heel moeilijk om vol te houden dat ze een eerlijk proces willen”, terwijl ze deze getuige niet zouden horen. “Het wordt heel moeilijk om te zeggen: we gaan er niet naar luisteren.”

Trumps advocaat Philbin argumenteerde tijdens zijn pleidooi dat de Senaat het onderzoek niet zou moeten voeren, anders zou dat het nieuwe normaal worden. Volgens hem moeten adviseurs bovendien immuniteit genieten zodat ze in vertrouwen advies kunnen geven.

Door adb