Belgisch begrotingstekort bedroeg vorig jaar 8,7 miljard euro

Bron © BELGA

Foto: Hollandse Hoogte / Peter Hilz

De Belgische begroting is 2019 geëindigd met een tekort van 1,8% van het bbp, oftewel 8,7 miljard euro. Dat zegt begrotingsminister David Clarinval (MR) vrijdagavond.

De belastinginkomsten vielen meer dan drie miljard euro lager uit dan geschat. De schuldgraad eindigde voor het eerst in acht jaar onder de symbolische grens van 100% van het bbp. Van het begrotingstekort van 8,7 miljard euro is 7,17 miljard toe te schrijven aan het federale niveau en 1,56 miljard aan de gemeenschappen, gewesten en lokale overheden. De Belgische schuld is met 99,4% van het bbp dan weer voor het eerst in acht jaar onder de symbolische grens van 100% gezakt.

De uitgaven voor de sociale zekerheid lagen 643 miljoen euro boven de vooruitzichten van oktober 2018, een gevolg van een voortdurende toename van de uitgaven in verband met de vergrijzing van de bevolking, met name op het vlak van pensioenen en gezondheidszorg. Aan de andere kant zijn de uitgaven inzake werkloosheidsuitkeringen gedaald dankzij de jobcreatie met de taxshift.

“Nood aan volwaardige regering”

“Het is belangrijk om zo snel mogelijk een regering met volheid van bevoegdheden te hebben”, zegt Clarinval, “Zodat deze daadkrachtig maatregelen kan nemen om het groeipotentieel te verhogen, het scheppen van banen kan stimuleren en het herstel van de overheidsfinanciën kan waarborgen.” De minister, die verantwoordelijk is voor de primaire uitgaven van de federale staat, legt uit dat de primaire uitgaven “globaal onder controle zijn dankzij een beleid van begrotingsbehoedzaamheid dat een efficiënt en effectief gebruik van de aan de staat ter beschikking gestelde middelen mogelijk maakt. Helaas kan, gezien de stijging van de pensioenuitgaven, de verslechtering van de groei en het niveau van de fiscale ontvangsten, de begrotingssituatie hiermee niet worden gestabiliseerd”.

“In afwachting van de vorming van een regering met volheid van bevoegdheden, zal het noodzakelijk zijn om deze begrotingsbehoedzaamheid in 2020 te handhaven. Dat betekent dat subsidies van meer dan 3.100 euro, onderhandelingsprocedures die het plafond van 70.000 euro overschrijden en alle andere uitgaven van meer dan 130.000 euro aan een versterkte administratieve en budgettaire controle onderworpen zullen blijven.”

“Deze cijfers tonen opnieuw het belang aan om snel een volwaardige regering te vormen”, zegt ook federaal minister van Financiën De Croo.”Ik heb van meet af aan gewaarschuwd dat 2019 een verloren begrotingsjaar zou worden. We moeten absoluut vermijden dat ook 2020 een verloren jaar is. Een ontslagnemende regering in lopende zaken heeft geen enkel mandaat om in te grijpen in de overheidsfinanciën.”

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block ziet in de stijgende uitgaven voor pensioenen één van de meest dringende redenen waarom we snel een nieuwe regering nodig hebben. “De vergrijzing heeft een grote impact op de sociale zekerheid. Wie ouder wordt heeft meer zorg nodig. Ook de uitgaven voor de pensioenen stijgen. Die uitgaven stijgen sterker dan de inkomsten”. De Block ziet ook positieve punten: “Er zijn tienduizenden jobs bijgekomen. Voornamelijk in de private sector. De groep die bijdraagt aan sociale zekerheid is nog nooit zo groot geweest.”

Door jvh
AANGERADEN