Nu in de wet: ook dieren hebben gevoelens

Sledehonden in Tsjechië. Foto: AP

Ze zijn geen mensen, maar ook geen goederen. Vanaf vandaag krijgen dieren een eigen categorie in het burgerlijk wetboek. Daarmee erkent de Kamer dat dieren, in tegenstelling tot goederen, wel degelijk wezens met gevoelens zijn.

Voorheen werden ze tot de goederen gerekend. De wijziging is voornamelijk van symbolische waarde. Het goederenrecht blijft op hen van toepassing, met inachtneming van de dierenbeschermende regelgeving die al langer bestaat.

Dierenrechtenorganisatie GAIA is blij met de nieuwe categorie. “Het weerspiegelt de veranderende houding in onze maatschappij. Het wordt niet langer aanvaard dat dieren in juridisch opzicht louter beschouwd worden als goederen of eigendom. Dieren zijn geen dingen, maar hebben gevoelens en behoeften”, zegt GAIA-directeur Ann De Greef, die wel degelijk praktische consequenties ziet. De organisatie hoopt dat rechters in geschillen over bijvoorbeeld het hoederecht van de hond bij echtscheidingen hun beslissing zullen nemen in het belang van het dier in kwestie. Of het belang van de dieren zal laten primeren bij faillissementen van dierenkwekers.

GAIA blijft ook pleiten voor de grondwettelijke bescherming van dieren. “We willen dat de bescherming van dieren als levende wezens met gevoel, eigen belangen en waardigheid ook in de grondwet wordt verankerd.”

Door agg
AANGERADEN