Klacht tegen Jean-Marie Dedecker blijft wellicht zonder gevolg

Bron © BELGA

Foto: BELGA

Een klacht wegens laster en eerroof tegen politicus Jean-Marie Dedecker zal wellicht zonder verder gevolg blijven. Het Brugse parket wilde sowieso de buitenvervolgingstelling vragen, maar de Commissie voor Vervolgingen van de Kamer heeft nu ook geoordeeld dat de parlementaire onschendbaarheid van de Middelkerkse burgemeester niet moet worden opgeheven.

Voormalig schepen Liliane Dewulf (CD&V) legde bij de Brugse onderzoeksrechter Wittouck een klacht met burgerlijkepartijstelling neer tegen Jean-Marie Dedecker. Als toenmalig oppositielid hekelde Dedecker mogelijk gesjoemel rond de bouw van het nieuwe casino van Middelkerke. Volgens Dewulf publiceerde Lijst Dedecker in haar partijkrantje lasterlijke beweringen met de bedoeling om haar te schaden. Het ging over het mogelijk bevoordelen van haar schoonbroer bij verschillende vastgoedprojecten, maar dat wordt door Dewulf met klem ontkend.

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge wil op de zitting van de raadkamer van 17 juni voor alle feiten de buitenvervolgingstelling vragen. Eventuele feiten van laster en eerroof zijn volgens het parket in dit geval al verjaard. Het is bovendien duidelijk wie de schrijver en de verantwoordelijke uitgever van het verkiezingspamflet zijn. Ten slotte kan ook van belaging geen sprake zijn. Het pamflet moet immers gekaderd worden binnen de bij momenten woelige verkiezingsstrijd in Middelkerke. Er is volgens het parket ook geen bewijs dat Dedecker herhaaldelijk Dewulf belaagde.

Opheffen van parlementaire onschendbaarheid

Ondertussen werd Jean-Marie Dedecker niet alleen burgemeester van Middelkerke, maar werd hij als onafhankelijke op de N-VA-lijst ook verkozen in het federale parlement. Met het oog op de zitting van de raadkamer moest de Gentse procureur-generaal daarom vragen om de parlementaire onschendbaarheid van Dedecker op te heffen. Door de gevorderde buitenvervolgingstelling lijkt dat in deze kwestie een academische discussie, maar het is in de praktijk altijd mogelijk dat de raadkamer alsnog zou beslissen om Dedecker naar de strafrechter te verwijzen.

De Commissie voor Vervolgingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers stelt voor om niet op de vraag van de procureur-generaal in te gaan. De commissie is immers van oordeel dat het gerechtelijk onderzoek onvolledig werd gevoerd. Zo werd bijvoorbeeld niet nagegaan of de beweringen over Dewulf klopten. De uiteindelijke beslissing over een eventuele opheffing ligt bij het parlement.

AANGERADEN