Duizenden Belgen wachten al lang op terugbetaling van per ongeluk dubbel betaalde boete: “Onaanvaardbaar”

Foto: BELGAIMAGE

Federaal ombudsvrouw Catherine De Bruecker vindt het “onaanvaardbaar” dat de FOD Justitie nog steeds zo’n 5.000 mensen niet heeft terugbetaald. Het gaat om mensen die per ongeluk een verkeersboete dubbel betaalden, of een te hoog bedrag hadden overgeschreven.

“Niet alleen wachten deze mensen al lang op hun terugbetaling, ze krijgen ook geen duidelijke informatie over de stand van zaken van hun dossier, of waarom het zo lang duurt. Ze verliezen op die manier hun vertrouwen in de overheid”, aldus nog de ombudsvrouw, die tegelijk beklemtoont dat de situatie niet meer zo erg is als een jaar geleden. “Bepaalde problemen zijn door de FOD Justitie opgelost.” Niettemin dringt ze bij de overheidsdienst aan op meer transparantie: “Mensen tonen begrip als ze weten waarom iets lang duurt.”

Volgens de FOD Justitie lopen een aantal dossiers vertraging op wegens de ingewikkeldheid ervan. Zo wordt er pas terugbetaald wanneer er geen andere openstaande boetes meer zijn. Bovendien komen er elke maand 500 dossiers bij van mensen die per ongeluk te veel betaalden.

Door wer
AANGERADEN