Slachtoffers tienerpooiers “slecht geholpen” in opvangtehuis: “Heel bezorgd”

N-VA eist een doorlichting “tot op het bot” van een Vlaams opvanginitiatief voor slachtoffers van tienerpooiers. “Zowel de pedagogische als financiële aanpak laat te wensen over. En daar zijn de kwetsbare meisjes die we net wilden beschermen het grootste slachtoffer van”, klinkt het. De Vlaamse overheid beklemtoont dat ze de organisatie al op de vingers tikte.

Het betrokken opvanginitiatief heet Ne(s)t. Het gaat om een pilootproject in Vlaanderen om slachtoffers van tienerpooiers in een huiselijke omgeving op te vangen en weer op het rechte pad te brengen. Het project, gedragen door jeugdzorgexperte Saskia Van Nieuwenhove, ontvangt Vlaams subsidiegeld en kreeg onlangs ook financiële steun via het Hulpfonds van koningin Mathilde.

Maar N-VA vraagt vandaag in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement dat minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) het project grondig laat doorlichten. “Er bereiken ons al geruime tijd signalen dat zowel de pedagogische aanpak – de manier waarop de meisjes worden opgevangen en geholpen – als de financiële gang van zaken erg problematisch is”, zegt Vlaams parlementslid Lorin Parys, die naar eigen zeggen met verschillende ontevreden leden van de Raad van Bestuur sprak. Enkele bestuurders hebben volgens Parys intussen ontslag genomen, “omdat ze niet akkoord gaan met de gang van zaken bij Ne(s)t”.

Chatgesprekken

Aanleiding zou onder meer de forse verplaatsingsvergoedingen van een aantal begeleiders zijn, maar ook chatgesprekken tussen begeleiders en de betrokken meisjes “die ernstige vragen doen rijzen over de gehanteerde pedagogische aanpak.”

Het Vlaams Agentschap Opgroeien – dat toezicht uitoefent – bevestigt dat er enkele maanden geleden “ernstige bezorgdheden” rezen over de interne werking van Ne(s)t. “Meteen is een verbetertraject met bindende afspraken en concrete acties opgestart om tegemoet te komen aan de grootste bezorgdheden.” Het initiatief werd tegelijk “meer ingebed in een netwerk van partners en experts”. Er is ook een externe crisismanager in dienst genomen om orde op zaken te stellen.

Het agentschap beklemtoont dat het “heel bezorgd blijft”, en de situatie van nabij opvolgt. “Indien nodig zullen we bijkomende maatregelen nemen.” Of het initiatief straks opnieuw financiële steun van de overheid krijgt, hangt af van de vooruitgang die wordt geboekt, zo klinkt het nog.

Van Nieuwenhove: “Groteske beschuldigingen”

Bij Ne(s)t was maandagavond niemand bereikbaar voor commentaar, maar de vzw reageerde dinsdag in een persbericht “diep geschokt” en “zwaar gekwetst” op de beschuldigingen. “De verslagenheid is groot. We betreuren deze tendentieuze berichtgeving op basis van onwaarheden en uit de context getrokken verhalen. Uiteraard zullen wij met vzw Ne(s)t in detail op de beschuldigingen reageren en deze met de nodige bewijsstukken weerleggen en dit bij de betrokken en verantwoordelijke instanties. Dit alles gestaafd en gedocumenteerd, in tegenstelling tot hoe het artikel werd opgebouwd.”

De vzw spreekt van een “beschadigingsoperatie” van enkele personen die zelf bevoegd waren voor de financiën en de werking van de vzw. Volgens de reactie zou Saskia Van Nieuwenhove zelfs “geen toegang tot de rekeningen van de vzw” hebben gehad en die niet kunnen consulteren hebben.

Ook Van Nieuwenhove zelf reageerde maandagnacht via Facebook al op de berichtgeving. Ze schrijft dat “het artikel in Humo (dat dinsdag een beeld schetst van de werking bij de vzw, nvdr.) ons heeft geshockeerd” en heeft het over “groteske beschuldigingen”. Van Nieuwenhove erkent wel dat er “pijnpunten” zijn, maar zoekt een verklaring voor de “hogere foutenmarge” in het “innovatieve project dat net wars van alle bestaande regels in de reguliere zorg steeds zoekend is naar de juiste manier van aanpak.”

Verder schrijft ze dat “we evident in alle transparantie de bevoegde instanties zullen informeren en te woord staan na al deze aantijgingen, zijn alle fracties in het parlement welkom voor een bezoek: om alle documentatie én de werking te komen bekijken en zullen we ten gepaste tijden alles uitklaren.”

Door Werner Rommers en Pieter Huyberechts
AANGERADEN